İşletmeniz için neler yapabilir

IBM BT Kurtarma Hizmetleri, bir olağanüstü durum ya da iş kesintisi sonrasında hızlı bir şekilde operasyonlara müdahale etmenize ve bunları sürdürmenize yardımcı olur. Esnek BT kurtarma çözümlerimiz, birçok BT platformunu ve BT ile ilgili altyapı bileşenlerini barındıran bir sistemi desteklemenin yanı sıra yasal düzenlemelere uygunluk gerekliliklerini daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir.

Kritik iş verilerini koruyun

Özel IBM olanakları, paketlenmiş kurtarma çözümü yapılandırmaları ve müşteri yerinde kurtarma desteği.

İş sürekliliğini iyileştirin

Veri kaybını azaltarak ve kesinti sürelerini kısaltarak finansal gerilemeleri en aza indirin, mevcut ve geçmiş iş verilerinizi koruyun ve yasal düzenlemelere uyumluluk gerekliliklerinin yönetimini iyileştirin.

Uçtan uca hizmet sağlayın

Çok sağlayıcılı platformlarda IBM'in uygun maliyetli olağanüstü durum kurtarma çözümleri sağlama yetenekleriyle esnek, uygun maliyetli ve kurumsal çapta bir BT kurtarma planını tasarlayın, planlayın ve uygulayın.

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın