IPv6/VSE kullanmak için 6 iyi neden

Genişletilmiş adres alanı

IBM® IPv6/VSE, 128 bitlik adres kullandığından IPv4'e göre çok daha büyük bir adres alanına sahiptir. IPv4 yalnızca 32 bit kullanır. Yeni adres alanı yaklaşık 3.4 × 1038 adres destekler. Bu genişletme, adres ayırma ve trafik yönlendirme bakımından esneklik sağlar. IPv4 adresi tükenmesini azaltma çabası olarak yaygın bir devreye alımı elde eden ağ adresi çevirisi (NAT) için öncelikli gereksinimi ortadan kaldırır.

Yordamları kolaylaştırmak için daha çok yetenek

IPv6/VSE, İnternet bağlanırlığı sağlayıcılarını değiştirirken adres atamasının özelliklerini (durumsuz adres otomatik yapılandırması) ve ağ numaralandırmasını (önek ve yönlendirici duyuruları) kolaylaştıran yeni özellikleri uygular. IPv6 alt ağ boyutu, Link Layer medya adresleme bilgilerinden (MAC adresi) anasistem tanıtıcısı oluşturmaya yönelik otomatik bir mekanizma oluşturmak için bir adresin anasistem tanıtıcısı bölümünü 64 bit boyutuna sabitleyerek standartlaştırılmıştır.

IPv4 ve IPv6 TCP/IP yığını

IPv6/VSE, IPv4 ve IPv6 TCP/IP yığını sağlar. IPv6/VSE'nin IPv6 yığını, kendi tanıtıcısını kullanarak ayrı bir bölümde çalışır. Bu da hem IPv4 hem IPv6 yığınının tek bir z/VSE sisteminde eşzamanlı çalışmasını sağlar. Tek bir z/VSE sisteminde ayrı IPv4 ve IPv6 yığınlarının eşzamanlı çalışması hem performans hem güvenilirlik gereksinimlerini karşılar. Var olan IPv4 uygulamaları IPv4 TCP/IP yığını kullanılarak değişmeden çalışmaya devam eder, böylece var olan müşteri yatırımları korunur ve bu yatırımlar kullanılır.

Güvenlik duvarı güvenliği

IPv6/VSE temel bir güvenlik duvarı güvenlik özelliğini içerir. Güvenlik duvarı, temel bilgi türleri için IPv4 ve IPv6 Ethernet IP paketlerini inceler. Kaynak IP adresi, paket iletişim kuralı, TCP ya da UDP kapı numaraları ve ICMP ileti tipi be kodu doğrulanabilir ve işleme kabul edilir veya reddedilir.

İkili yığın desteği

IPv6/VSE, ikili yığın desteği sağlar. İkili yığın desteği, bir uygulamanın hem IPv4 hem IPv6 ağına eşzamanlı olarak bağlanmasını sağlar. İkili yığın desteğinin uygulanmasıyla tek bir IPv6 etkin CICS işlemi veya toplu iş uygulaması IPv4 veya IPv6 ağı üzerinden ortaklarla iletişim kurabilir. IPv6 etkin uygulamaların tanıtımı için kullanılabilir gelişmiş yuva API'leri sağlanır.

IPv6 etkin yardımcı program uygulamaları

IPv6/VSE ürünüyle sağlanan yardımcı program uygulamaları, IPv6 yığın bölümü dışında çalışır. IPv6/VSE yığın bölümü dışındaki uygulamaları çalıştırmak, daha fazla tutarlılık ve daha üstün performans sağlayabilir. IPv6/VSE içeren yardımcı program uygulamalarından bazıları şunlardır: FTP Sunucusu, Toplu İş FTP istemcisi, TN3270E Sunucusu, NTP Sunucusu, NTP İstemcisi, Toplu İş E-posta İstemcisi, Toplu İş LPR, Toplu Uzaktan Yürütme İstemcisi, Toplu İş PING ve REXX otomasyonu.