Öne çıkan özellikler

Verilerinizde güven oluşturun ve bilgi farkındalığını artırın

İşinizi destekleyen verilerin özünün anlaşılmasında kritik rol oynayan iş terminolojinizin bütünleşik veri sözlüğünü inceleyin. Benzersiz iş diliniz tarafından açıklanan tüm bilgi varlıklarının ortak farkındalığını oluşturmak için işletme genelinde bilgi ve anlama yeteneğini artırın. Verilerinizin, kurallarınızın ve ilkelerinizin kökenini hızlı şekilde keşfedin. Verilerinizin bütünlüğünün korunmasında kritik rol oynayan yöneticileri belirleyin.

Information Governance Catalog ortamınızı genişletin

IBM Information Governance Catalog on Cloud ile özel ya da genel bulut sistemine geçiş yapın. İster altyapınızın tamamını bulut sistemine taşımak, ister test ortamlarını devreye alarak küçük ölçekli başlamak, isterse şirket içi bir çözümü atlamak istiyor olun, Information Governance Catalog on Cloud, esnek ve hızlı bir bulut devreye alma çözümü sağlayan gelişmiş bir sürümdür. Abonelik fiyatlandırmasıyla daha hızlı değere dönüştürme süresi sağlar, BT yönetiminin iş yükünü azaltır ve maliyetleri ve riski azaltır.

Teknik eğitim riskini azaltın

Ekibinizin çoğunlukla zaman alıcı olan teknik eğitim ihtiyacını azaltmak için iş fırsatlarının kolayca yakalandığı ve daha doğru kararların alındığı bir ortam yaratın. Information Governance Catalog, bilgilere, bilgilerin ne anlama geldiğine, nasıl kullanıldığına ve bu bilgilere neden güvenilebileceğine ilişkin daha iyi kavrayış sağlar. Bu da kurumsal bilginin, uzun eğitimler olmadan anında işletme genelinde paylaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırır.

Bütünleşik meta veri gücünden yararlanın

IBM Information Governance Catalog, uygulamalar, raporlar ya da veri ambarlarından kaynak sistemlere kadar tüm alanların kökenlerini tek bir kullanıcı arabiriminde açıklar. Verilerin kökeninin ve çeşitli sistemlerde hareket eden bilgilere ne olduğunun bilinmesi, söz konusu verilerin eksiksiz ve doğru olduğuna dair güven oluşturulmasında esas rol oynar. Veri doğrulaması ve izlenirlik, şirketlerin verilerinin gerçekliğini onaylamasını zorunlu tutan yönetmeliklere uyulmasında kritik bir faktördür.