IMS Library Integrity Utilities for z/OS nasıl çalışır

Daha güçlü kaynak bütünlüğü

Bir IMS veritabanına veritabanı tanımlarından oluşan bir küme yüklendiğinde ve daha sonra başka bir veritabanı tanımları kümesiyle bu veritabanına erişildiğinde veri bütünlüğüyle ilgili sorunlara neden olabilecek hatalar meydana gelebilir. IMS™ Library Integrity Utilities for z/OS® aracı, bu sorunları IMS üretim veritabanlarında ciddi veri bütünlüğü sorunları oluşturmadan önce yakalayabilir. Araç, veritabanı yetkilendirmesi sırasında IMS denetim bloklarını doğrulayarak hem IMS yığın hem çevrimiçi uygulamaları önleyebilir.

Kitaplıklarda daha yüksek kaynak tutarlılığı

IMS Library Integrity Utilities, IMS DBD (veritabanı) ve PSB (uygulama) kaynaklarının önemli kitaplıklar arasında tutarlılığını sağlar. Araç, DBD ve PSB oluşturulduğuna veritabanı ilişkileri ve tanımlarının varlığını garanti etmeye de yardımcı olur. IMS ACB kitaplığının tutarlı ve sorunsuz olmasını sağlayacak özel işlevlere sahiptir. Tüm ACB üyelerinin aynı IMS sürümü ve yayın düzeyinde oluşturulduğunu doğrular. IMS DBD ve PSB denetim bloklarından bir IMS ACB oluşturabilir.

Veritabanı ve uygulama tutarlılığı denetimi

IMS Library Integrity Utilities birden çok kitaplıkta IMS veritabanı ve uygulama kaynaklarının tutarlılığını doğrular. Araç IMS DBD, PSB ve ACB tanımları arasında ve RECON veri kümelerinde IMS DBRC DB ve DSG kayıtları arasında tutarlılığı sağlamak için bir işte 10'a kadar kitaplığı denetleyebilir. Aynı zamanda aynı ya da farklı kitaplıklarda bulunan ve aynı ya da farklı adlara sahip IMS DBD ve PSB denetim bloklarını da karşılaştırabilir.

Denetim bloğunu yardımcı uygulama denetim deyimlerine/deyimlerinden dönüştürür

IMS Library Integrity Utilities IMS DBD, PSB, MFS ve ACB denetim bloklarını orijinal yardımcı uygulama denetim deyimlerine dönüştürebilir. Orijinal kaynak kitaplıklar artık bulunamadığında ve tanımların değişmesi gerektiğinde bu özellik yararlı olur. Araç aynı ya da farklı IMS MSF kitaplıklarında bulunan IMS Message Format Service (MFS) uçbirim ekran tanımlarını karşılaştırabilir.

IMS veritabanları ve uygulamalarını yönetmeye yardımcı olan raporlar

IMS Library Integrity Utilities, IMS Veritabanı Yöneticilerinin IMS DBD, PSB, ACB ve MFS kitaplıklarını, IMS DBRC RECON veri kümesini ve IMS Kataloğunu yönetmesine yardımcı olmak için pek çok rapor oluşturabilir. Raporlar, birden çok veritabanı ve uygulama kitaplığı arasındaki karşılaştırmaları gösteren matris raporların yanı sıra IMS DBD, PSB ve ACB tanımlarının ayrıntılı eşleştirmelerini içerir. Tüm IMS DBD, PSB ve ACB kitaplık veri kümelerinin içeriğini özetleyen raporlar da vardır.

Grafiksel kullanıcı arabirimi

IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer uzantısı IBM Management Console'da kurulduğunda kullanıcı IMS veritabanı ve uygulama yapılarının grafiksel görünümünü elde edebilir. IMS DBD ve mantıksal DBD'ler ve DBD ve PSB'ler arasındaki ilişkilerin yanı sıra IMS DBD ve PSB kaynağı da görülebilir.