IMS Index Builder for z/OS hakkında daha fazla bilgi edinin

Kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarırken geçen süreyi en aza indirir

IMS™ Index Builder for z/OS® yüksek performansa göre tasarlanmıştır. Bir ya da daha çok dizin oluşturmada geçen süreyi en aza indirir ve veritabanında yüksek kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarır. Toplu iş ve bakım süreleri daralırken bu özellikler daha da önem kazanmaktadır. IMS Index Builder, IMS dizinlerinin yeniden oluşturulması sırasında güncelleme olmaması için, gerekli minimum süre boyunca IMS veritabanlarını çevrimiçi ve çevrimdışı yapmak üzere içeriden IMS komutları gönderir.

Paralel süreçlerle işi hızlandırır

IMS Index Builder, G/Ç etkinliğini azaltmak ve performansı iyileştirmek için arabelleğe alınan sıralamalar dahil birçok paralel sıralama algoritmasını kullanır. IMS Index Builder, sıralama sürecini paralel ardışık adımlara bölmek için sıralama sırasına şeritlendirmeyi kullanır. Tek bir IMS fiziksel veritabanına birden çok dizin yüklendiğinde paralel yükleme süreçlerini kullanır. Bu kapsamlı algoritmalar, bir IMS dizininin yeniden oluşturulma sürecinin, görüntü kopyalama ve IMS dizini kurtarma sürecinden daha hızlı olmasını sağlar.

Çeşitli veritabanlarını destekler

IMS Index Builder, tam donanımlı bölümlenmemiş veritabanlarını ve bölümlenmiş yüksek kullanılabilirlikli büyük veritabanlarını (HALDB) destekler. HISAM veritabanları ve desteklenen hiyerarşik doğrudan (HD) veritabanları için var olan fiziksel veritabanını tarayıp IMS birincil ve ikincil dizinleri oluşturur. Bölümlenmemiş veritabanları için bir ya da daha çok yeni ikincil dizin veritabanları oluşturur. HDAM, HIDAM, HISAM, PHDAM ve PHIDAM veritabanları için de dizinler oluşturur.

Birçok IMS veritabanı yönetim süreciyle bütünleştirilmiştir

Bir IMS veritabanı yeniden düzenlendiğinde ya da kurtarıldığında IMS Index Builder dizinleri yeniden oluşturmak için başlatılır. Mantıksal ilişkilerde IMS veritabanı öneklerinin çözümü için gereken verileri çıkarmak üzere IMS High Performance Prefix Resolution ile de bütünleştirilmiştir. 3 IBM IMS Çözümünün bir parçasıdır: IMS Database Solution Pack, IMS Database Utility Solution ve IMS Recovery Solution Pack.

İstatistik raporları ve sıralama işlem işlevleri sağlar

IMS Index Builder, merkezi görüntüleme ve geçmiş analizi için IMS Tool Knowledge Base (ITKB) havuzunda saklanan istatistik raporları oluşturur. Sıralama denetimi ifadeleri oluşturur ve kullanıcı tarafından oluşturulan sıralama ürününü çağırır. Arabelleğe alınan sıralama uygulandığında sıralama dosyası boyutu tahmini sağlar.

Gelişmiş mimari ve bileşenler sunar

IMS Index Builder, sürücü ve ortak hizmetler grubundan oluşur. Sürücü, Master Address Space (MAS) başlatan, girişi analiz eden, veritabanı denetim tablolarını işleyen ve ortak hizmetler ekeyen yürütülebilir iş adımı tarafından başlatılır. Son adımda birden çok yardımcı adres alanı, tarama ve sıralama işlemlerini paralel olarak gerçekleştirmek için başlatılır, dizinler yüklenir ve DBRC kaydı tamamlanır.