IMS High Performance Prefix Resolution for z/OS hakkında bilgi edinin

İşleyiş

IBM® IMS™ High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS®, IMS veritabanı mantıksal ilişkilerindeki IMS veritabanı öneklerini çözer ve günceller. Bu araç, bu işi IMS Önek Çözümlemesi ve IMS Önek Güncellemesi olmak üzere iki adımda gerçekleştirir. IMS Önek Çözümlemesi, IMS veritabanı için tanımlanmış mantıksal ilişki işaretçilerini çözmek üzere bir veri kümesi oluşturur.

IMS Index Builder ile bütünleştirilmiştir

IMS HP Prefix Resolution, ikincil dizin işaretçilerini çözümlemek için de IMS Index Builder ile bütünleştirilmiştir. IMS HP Prefix Resolution, IMS veritabanı öneki çözümünün performansını artırmak üzere veri kümesi ayırmalarını azaltmak ve G/Ç işlemlerini ortadan kaldırmak üzere birçok özel çalışma dosyası kullanır. Gerçekleştirilen etkinlikleri gösteren raporlar da oluşturur. Bu raporlar, IMS Tools Knowledge Base Repository'de depolanır.

IMS Önek Güncellemesi

IMS Önek Güncellemesi, veritabanı yüklemelerinden, veritabanı yeniden düzenlemelerinden veya her ikisinden etkilenen IMS veritabanı öneklerini günceller. IMS HP Prefix Resolution ile birlikte ya da bağımsız bir adım olarak çalışabilir. IMS Önek Güncellemesinin performansını artıran özel bir arabellek işleyicisi de vardır. IMS veritabanı Database Recovery Control (DBRC) birimine kayıtlıysa IMS Önek Güncellemesi adımı, IMS veritabanı öneklerinin güncellendiğini belirtmek için DBRC Reorganization bildirimleri gönderir.

Çalışmanıza neden yardımcı olur

IMS HP Prefix Resolution, iş adımlarını kolaylaştırarak ve belirli kaynakların kullanımını ortadan kaldırarak bu görevleri çok daha kolay ve hızlı bir biçimde başarmanızı sağlar. Bu gelişmiş özellikler sayesinde IMS HP Prefix Resolution, veritabanı yöneticilerinin görevlerini kolaylaştırır ve hızlandırır ve sistem ve insan kaynaklarınızın kullanılabilirliğini geliştirir.