IMS High Availability Large Database Toolkit ne yapabilir

IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS®, IMS HALDB veritabanlarında var olan IMS Full Function veritabanlarının dönüştürülmesine yardımcı olur. Uygulamadan önce doğruluğunun onaylanması için IMS veritabanı yöneticilerinin bölüm ayarlarındaki değişikliklerin simülasyonunu yapmasını sağlar. Ayrıca veritabanı yöneticilerinin HALDB veritabanlarında bakım ve uyarlama yapabilmesini de mümkün kılar.

IMS HALDB Toolkit, bir IMS uygulamasında büyüme ya da daralmaya alan bırakmak için bölüm birleştirme ve ayırma özelliğini destekler. IMS HALDB Toolkit, IMS HALDB veritabanlarının yönetiminde özel yetenekler sağlamak için diğer IMS High Performance araçlarıyla tam olarak bütünleştirilir.

IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Veritabanlarını kolaylıkla dönüştürür

IMS HALDB Toolkit for z/OS, bir adımda IMS Full Function veritabanlarını IMS High Availability Large Database veritabanlarına dönüştürür.

IMS HALDB dönüştürmelerinin simülasyonunu yapar

IMS HALDB Toolkit for z/OS, bölüm ayarlarını doğrulamak için bölüm birleştirme ve ayırma özelliği sağlar.

Yordamları yönetir

IMS HALDB Toolkit for z/OS, IMS HALDB performansını ve bakıma uygunluğunu optimize etmek için IMS HALDB bakım yordamlarını yönetir.

IMS HALDB Toolkit for z/OS hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Neden IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS?
  • IMS HALDB veritabanlarına dönüşüm
  • IMS HALDB veritabanlarının bakımı
  • Performansın iyileştirilmesi
  • Veritabanlarının dönüştürülmesi
  • IMS Database Recovery Control (DBRC) ile çalışma