IMS Database Reorganization Expert for z/OS nasıl çalışır

IMS veritabanını yeniden düzenleme

Aşağıdaki araçları kullanarak IMS veritabanını bir gölge veritabanı (esasen bu veritabanının yeni bir kopyası) olarak yeniden düzenleyebilirsiniz. IMS™ Database Reorganization Expert for z/OS® çözümünün operasyonları paralel olarak çalıştırması için, gölge veri kümeleri, DASD çalışma alanının giriş veri kümeleri çalışma alanıyla aynı boyutta olmasını gerektirir. Orijinal ve gölge veri kümeleri arasında ad değiştirme işlemi sona erdiğinde orijinal veri kümeleri otomatik olarak silinebilir.

IMS High Performance Unload

IMS High Performance Unload, giriş veritabanından verileri çıkarıp bir veri “hattı” aracılığıyla IMS High Performance Load'a iletir. Böylece, bir kaldırma dosyası gereği ortadan kalktığından G/Ç sayısı azalır.

IMS Index Builder

IMS Index Builder, başka bir veri hattıyla işlem için ikincil dizin bilgilerinin yeniden yükleme görevinden dizin oluşturma görevine iletilmesini sağlar. IMS Index Builder, yeniden düzenleme sürecinde yeniden düzenlenen veritabanı için ikincil dizinler oluşturur.

IMS High Performance Image Copy

IMS High Performance Image Copy sayesinde veritabanı blokları doğrudan yeniden yükleme görevinden görüntü kopyalama görevine iletilebilir. Yeniden düzenleme sürecinde yeniden düzenlenen veritabanı ve yeniden oluşturulan dizinler için görüntü kopyalama veri kümeleri oluşturulabilir.

IMS High Performance Pointer Checker

IMS High Performance Pointer Checker, görüntü kopyalama işlemleri sırasında HASH işaretçi denetimi sağlar. IMS Parallel Reorganization Driver (IPR Driver), tek bir iş adımında kaldırma, yeniden yükleme, dizin oluşturma ve görüntü kopyalama görevlerini zamanlar ve denetler. Bu görevler 5 adet IBM yüksek performanslı aracı tarafından işlendiğinden ve fiziksel G/Ç olmaksızın alt görevler arasında ara veriler iletildiğinden yeniden düzenleme işlemi hızla tamamlanır.