IBM IMS Cloning Tool for z/OS ile IMS klonlama sürecini otomatikleştirin

IBM® IMS™ Cloning Tool for z/OS®, verilerin kullanılabilirliğini artırmak için IMS altsistemlerini ve veritabanlarını hızlı bir şekilde klonlanmanızı kolaylaştırır. IMS Cloning Tool, otomasyon ve daha az manuel çalışmayla birlikte hızlı kopyalama teknolojisini kullanarak üretkenliğin artırılmasına, üretimde çevrimiçi kesinti süresinin azaltılmasına ve gerçek bir kopya oluşturma veya bir IMS altsistemini ve veritabanını klonlamaya ilişkin maliyetlerin ciddi ölçüde düşürülmesine yardımcı olur. Ayrıca bu araç, tüm IMS altsistemlerini ve seçili veritabanlarını hızlı bir biçimde klonlamanıza, otomasyon ve kullanımı kolay bir kullanıcı arabirimi sayesinde klonlama yönetimini basitleştirmenize, iş gücünün yoğun olarak kullanıldığı ve manuel görevlerin yerini alarak hataları azaltmanıza ve çalışanın üretkenliğini artırmanıza yardımcı olur.

Klonlama yönetimini basitleştirin

IBM Db2® Cloning Tool ile ISPF arabirimini ve yardımı bütünleştirerek klonlama faaliyetlerini kesintisiz hale getirin. Her iki ürüne de erişebilir ve tüm veri seti adlarının bulunmasını ve verilerin seçilmesini daha kolay hale getirebilirsiniz.

Otomasyonla zamandan tasarruf edin

Hedef sistemde yeni hedef veritabanı tanımlarını oluşturmak, yenilenen hedef IMS veritabanı setlerini silmek ve yeniden adlandırılan veri setlerini yansıtacak şekilde içerideki bilgileri güncellemek için otomasyonu kullanın.

Veritabanı kopyalama yönetimini geliştirin

Tam eşleşmeyen (fuzzy) kopyalama kullanıldığında günlükler uygulayarak veritabanlarının tutarlı kopyalarını oluşturmak için araçtan yararlanın. IMS veritabanlarını aynı altsistem içinde ya da farklı bir altsisteme kopyalayabilirsiniz.

Üretkenliği artırın

Bu aracın işlemsel olarak tutarlı kopyalarıyla kullanıcıların uygulamalara kesintisiz erişmelerini sağlayın. Uygun hedef IMS kontrol veri setlerini güncelleyerek manuel klonlama süreçlerini azaltabilirsiniz.

Hataları azaltın

Dizinleri yeniden oluşturma gerekliliğini ortadan kaldırarak geçen süreyi ve klonlama adımlarını azaltın. Önceden yenilenen hedef IMS veri setlerinin temizlenmesini otomatikleştirebilir ve gerekli tüm verilerin de dahil olduğunu doğrulayabilirsiniz.

IMS altsistemlerini hızlı bir şekilde klonlayın

Test ortamlarını yenileyin ya da hızlı eşleme ve diğer veri kopyalama süreçleriyle yenilerini oluşturun. Depolama duyarlılığına sahip teknoloji, IMS sistemini ve verileri kopyalayarak sürenin azaltılmasına ve kesintilerin en aza indirilmesine yardımcı olur.

Temel özellikler

  • IMS altsistemlerini tam olarak klonlayın
  • Veri paylaşımını destekler
  • IBM FlashCopy'yi ya da STK SnapShot'ı çalıştırın
  • SMS seçeneklerini kullanın