Watson for Drug Discovery AR-GE sürecini nasıl hızlandırabilir?

Watson for Drug Discovery, bilimsel başarı oranının artırılmasına yardımcı olabilecek, bilinen ve gizli bağlantıları ortaya çıkarmak için bilimsel verileri analiz eden bulut tabanlı, yapay zeka destekli bir çözümdür. Platform dinamik görselleştirmeler, kanıta dayalı tahminler ve yaşam bilimleri etki alanında eğitilen doğal dilde işleme özelliğinin yardımıyla araştırmacıların yeni hipotezler üretmesini sağlar. Yeni ilaçların hedef kitlesinin belirlenmesi ve kullanım amacının yeniden düzenlenmesine yardımcı olmak için ilaç şirketleri, biyoteknoloji ve akademik kuruluşlar tarafından kullanılır.

Ölçeklenebilir bilgi

IBM Watson for Drug Discovery, manuel olarak ortaya çıkarılması mümkün olmayan büyük ölçekli öngörüleri ortaya çıkarmak için hem tablo biçiminde hem yapısal olmayan biçimdeki büyük veri kümelerini sentezleme yeteneğine sahiptir.

Tahmine dayalı analitik

Tahmine dayalı analitik, makine öğrenimini kullanarak muhakeme algoritmaları aracılığıyla değerlendirme yapar ve öğrenir ve daha ayrıntılı değerlendirme için yeni hipotezler üretir.

Dinamik görselleştirme

Dinamik görselleştirmeler, araştırmacıların bağlantıları görmesini, ilgi çeken özellikleri belirlemesini ve destekleyici kanıtların ayrıntılarına hızla inebilmesini sağlar.

Uçtan uca çözüm, benzersiz kognitif yetenekler sunuyor

 • Varlık keşfi
 • Ağ keşfi
 • Birlikte oluşma
 • Tahmine dayalı analitik
 • İlişkileri tahmin edin
 • Kimyasal keşfi
 • Çeviri sonrası değişiklik özeti

Bulutta güvenlik ve gizlilik

Ürün resimleri

Varlık keşfi
Varlık keşfi
Ağ keşfi
Ağ keşfi
İlişkileri tahmin edin
İlişkileri tahmin edin

Sizin için hangi seçenek doğru?

 • Watson for Drug Discovery Standard


  Geniş çaplı genel ve lisanslı içerikten edinilen pasaj düzeyinde kanıtlarla desteklenen görselleri ve tahminleri edinin.

 • Akademik


  Akademi çevrelerindeki kullanıcılar için özel bir fiyata Standard sürümün tüm özelliklerini edinin.

 • Özel olarak ayrılmış


  Özel olarak ayrılmış bir eşgörünümde özel ek açıklamalar veya içerikten yararlanabilme yeteneğinin yanı sıra Standard sürümün tüm özelliklerini edinin.