Öne çıkan özellikler

Çalışma ortamını bütünleştirin

Menu Manager, bağlam menüsünü tamamen özelleştirmenize imkan tanır. Özel işlemler ve menüler oluşturabilir ve menüleri TPF Toolkit Project Navigator içinde TPF Toolkit nesnelerine atayabilirsiniz. MakeFile ve yapılandırma dosyaları oluşturabilir ve TPF Make Build olanağını kullanarak TPF Toolkit projeleri ve alt projeleri oluşturabilirsiniz. Code Coverage aracıyla test takımlarınızı analiz edebilirsiniz. Software Configuration Management (SCM) araçlarını, özelleştirilebilir arabirimi kullanılarak bütünleştirebilirsiniz.

Sistemlere uzaktan erişin

Remote Systems Explorer ağınız üzerindeki z/OS, TPF, Linux ve Windows sistemleri için bir grafik arabirim sağlar. Desteklenen sistemlere giden bağlantıları tanımlayabilir, bunları yönetebilir ve uzak dosya ve klasörlerle çalışabilirsiniz. 3270 anasistem öykünme programı, geliştirme ortamı içindeki TPF sistemlerinize erişmenizi sağlar. Uzaktan derleme ve bir araya getirme yeteneği, z/OS UNIX System Services ya da Linux for zSeries üzerindeki yapıları kendi iş istasyonunuzdan çağırmanızı sağlar.

Yerel ve uzaktan düzenleyicileri kullanın

LPEX Editor, bir iş istasyonu düzenleyicisinin genel işlevlerini sağladığı gibi, C, C++ ve High Level Assembler programlama dillerini destekleyen dil uzantıları aracılığıyla özel işlevler de sunar. Uzak C/C++ düzenleyicisi, yerel ve uzak C ve C++ dosyalarını düzenlemenizi sağlar. LPEX Editor ve uzak C/C++ düzenleyicisi, sözdizimi renklendirmesi, içerik yardımı, Farklı Kaydet işlemi, satır sonu dönüştürmeleri, otomatik açıklama ve anahat görünümü özelliklerini sunar.

Sağlayıcı ve kullanıcı web hizmetleri geliştirin

TPF Toolkit, web hizmetlerini geliştirmenize, devreye almanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Bu araçlar size, sağlayıcı web hizmetleri ve tüketici web hizmetleri geliştirmenize yardımcı olmak üzere sağlanır. Sihirbazlar, web hizmetleri için WSDL dosyaları, sarmalayıcılar ve kalıntı program şablonları oluşturmanıza yardımcı olmasının yanı sıra web hizmetleri için devreye alma açıklayıcıları ve z/TPF sistemi üzerinde devreye alınacak SOAP ileti işleyicileri oluşturmanıza da yardımcı olur.

Uzaktan hata ayıklayın

TPF Toolkit için uzaktan hata ayıklayıcı, uygulama kaynak dosyalarını ve bu dosyalar içindeki işlevleri görüntüleyen etkileşimli, kaynak düzeyinde bir hata ayıklayıcıdır. Uzaktan hata ayıklayıcı, High Level Assembler, C ve C++ uygulamalarında hata ayıklamanızı sağlar. Değişkenlerin, kayıtların, belleğin, arama yığınlarının, TPF denetim bloklarının ve diğer öğelerin yürütülmesini ve izlenmesini denetleyin. İlişkili hata ayıklama oturumu etkinken, hata ayıklama görünümü aracılığıyla izleme günlüğü toplamasını başlatın ve durdurun.

İzleme dosyalarını karşıdan yükleyin

TPF Toolkit içinde tam olarak bütünleştirilmiş bir performans analizi özelliği bulunur. Bu özellik, izleme dosyalarını otomatik olarak TPF'den alır ve bunları doğrudan profil oluşturma perspektifine yükler. Genişletilmiş izleme günlüğü görüntüleyicisi, performans darboğazlarını ve diğer kritik öneme sahip istatistikleri kolayca belirleyebilmenize yardımcı olmak üzere yapılandırılabilen ve grafiklerden oluşan hiyerarşik görünümler ile analiz görünümleri sağlar.