İşletmeniz için neler yapabilir

IBM® TPF Toolkit, IBM TPF uygulamalarını düzenleyebilen, derleyebilen ve hata ayıklayabilen, Eclipse tabanlı bir geliştirme ortamıdır. Kullanımı kolay araçlar ve sihirbazlarla, bir iş istasyonundan uzaktan bir grafik arabirimini kullanır. Araç takımı TPF ve IBM z/TPF uygulamalarını destekler. TPF Toolkit, bağlam menüsünü tamamen özelleştirmenizi, özel işlemler ve menüler oluşturmanızı ve TPF Toolkit nesnelerine menüler atamanızı sağlar.
IBM TPF Toolkit

Araçları masaüstünüzde bütünleştirin

Eclipse eklentilerini kullanarak masaüstünüze güçlü araçlar sağlamak için tümleşik bir çalışma ortamı kullanın.

Grafik arabirimini kullanın

Ağınızda IBM z/OS®, TPF, Linux® for zSeries® ve Microsoft® Windows® sistemlerine grafik arabirimi sağlamak için uzak sistem erişimini kullanın.

Yerel ve uzak düzenleyicileri uygulayın

Live Parsing and Extensible (LPEX) düzenleyicisi ve Remote C/C++ Editor dahil, yerel ve uzak düzenleyicileri kullanın.

Web hizmetlerini yönetin

Kullanımı kolay araçlar ve sihirbazlarla web hizmetlerini geliştirmenizi, devreye almanızı ve yönetmenizi sağlayan web hizmeti araçlarını kullanın.

Uygulamalarda hata ayıklayın

High Level Assembler, C ya da C++ uygulamaları için uzaktan hata ayıklama gerçekleştirin.

TPF uygulamalarının performansını analiz edin

C ve C++ programlarının kalitesini artırmaya yardımcı olmak için TPF uygulamalarının performansını test etmek için performans analizini kullanın.

Temel özellikler

  • Çalışma ortamını bütünleştirin
  • Sistemlere uzaktan erişin
  • Yerel ve uzaktan düzenleyicileri kullanın
  • Sağlayıcı ve kullanıcı web hizmetleri geliştirin
  • Uzaktan hata ayıklayın
  • İzleme dosyalarını karşıdan yükleyin