IBM Screen Definition Facility II özellikleri

Panel ve panel grubu düzenleyicileri

Biçimi ve veri yapısı da dahil olmak üzere bir panelin ana bileşenlerini tanımlamak için panel düzenleyicisini kullanın. Biçim, bir aygıtta verilerin nasıl gösterildiğini açıklar; veri yapısı verilerle uygulama arasındaki iletişimi açıklar. IBM® Screen Definition Facility II, genel panel özellikleri ve bir hedef sisteme ait özellikler arasında ayrım yapabilir. Panel grubu düzenleyicisi IBM CICS® BMS, IBM IMS™ MFS, CSP/AD ve IBM GDDM-IMD çalıştırma zamanı hizmetlerinin gerektirdiği nesneleri tanımlayabilir.

Bölüm kümesi düzenleyicisi

Bir IBM 8775, IBM 3290 ya da IBM 3180 görüntü aygıtı ekranının ayrı ayrı denetlenen birkaç alana nasıl bölündüğünü tanımlayın.

AID tablosu ve denetim tablosu düzenleyicileri

AID tablosu düzenleyicisiyle daha sonra uygulamaya döndürülen değerlerle işletmen işlemlerini eşleyin. Bir dizi koşullu operasyonu ve ilişkili denetim veya dala ayırma işlevlerini tanımlamak için denetim tablosu düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Paneller, panel grupları ve bölüm kümeleri oluşturma

Hedef sistemde kullanılmak üzere paneller, panel grupları ve bölüm kümeleri oluşturun. Şu nesneleri oluşturabilirsiniz: CICS BMS makroları ve uygulama verileri yapıları; IMS MFS yardımcı programı denetim deyimleri, uygulama veri yapıları (isteğe bağlı MFS özelliği gerektirir); ISPF panelleri ve veri yapıları; GDDM-IMD dışa aktarma veri kümeleri ve CSP/AD dışa aktarma veri kümeleri ya da CSP/AD dış kaynak biçimleri.

Uygulama prototipi oluşturma

Bir kod satırı yazılmadan önce son uygulama kullanıcısıyla birlikte panel akışını inceleyin. Devreye alınmadan önce uygulama tasarımıyla erken geribildirimi bütünleştirin.

İçe aktarma yardımcı programı

CICS BMS makrolarıyla tanımlanan bölüm kümeleri, eşleme kümeleri ve eşlemeleri SDF tarafından desteklenen kitaplığa aktarın. IMS MFS yardımcı programı denetimiyle tanımlanan, ISPF V2 veya sonraki panel sözdiziminde tanımlı panelleri; GDDM-IMD'den dışa aktarılan ve GDDM-IMD tarafından tanımlanan eşlemeler, eşleme grupları ve AID tabloları; CSP/AD, CSP/AD dış kaynak biçiminden ya da genişletilen dış kaynak biçimi tarafından dışa aktarılan ve tanımlanan eşlemeler/eşleme grupları ve SDF ve CICS ile tanımlanan ve dökümü alınan eşlemeler/kümeler ve bölüm kümelerini içe aktarın.

Dönüştürme yardımcı programı

Bir hedef sistem için tanımlanan SDF II nesnelerini başka bir hedef sistem için uygun bir biçime dönüştürün.

Çıkarma yardımcı programı

Bir panel ve alanlarıyla ilgili bilgileri çıkarın ve bunları daha fazla işlem yapılabilen bir kullanıcı çıkışına iletin.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

IBM Screen Definition Facility II çözümü aşağıdaki ortamlarda çalışır:

  • IBM MVS™/ESA, OS/390®, z/OS®
  • VM, VM/ESA, z/VM®
  • VSE/ESA

Donanım gereksinimleri

IBM Screen Definition Facility II, IBM Z® anabilgisayarlarında çalışır.