SDF II sayesinde işlem uygulamalarınızı daha kolay gezinilebilir hale getirin

IBM® Screen Definition Facility II (SDF II), kurumsal işlem uygulamalarına ilişkin panel, panel grupları, bölüm kümeleri, AID tabloları ve denetim tabloları geliştirme ve bunların bakımını gerçekleştirmeye yönelik çok yönlü bir araçtır. Hedef sistemlerde çalışan uygulamalar için kullanıcı arabirimlerini tasarlamak, test etmek, uygulamak ve bunların bakımını gerçekleştirmek için kullanıcı arabirimi özelliklerini (ekranlar, eşlemeler, biçimler) oluşturmanızı ve sürdürmenizi sağlar. Bir hedef sistem için geliştirilen ekranları başka bir sistem tarafından kullanılmak üzere dönüştürerek geliştirme üretkenliğini artırabilirsiniz. SDF II; COBOL, PL/I, Assembler, C ve RPG'yi destekler. IBM z/OS® altında iş istasyonuna dayalı uygulama geliştirmeyi de destekler.
IBM Screen Definition Facility II

Kullanışlılığı iyileştirin

IBM CICS®, IBM IMS™, ISPF, CSP ya da GDDM uygulamalarını daha kolay gezinilebilir hale getirmeye yardımcı olan kullanıcı arabirimleri tasarlayın, test edin, uygulayın ve bunların bakımını gerçekleştirin.

Gelecekte yeniden tasarlama gereksinimini azaltın

Gelecekte yeniden tasarlama çalışmalarını en aza indirmeye yardımcı olmak için biri bir kod satırı yazmadan önce son uygulama kullanıcısıyla panel akışını inceleyin.

İşlem uygulama hizmetlerini kullanın

CICS BMS, IMS MFS, ISPF, GDDM-IMD ya da CSP/AD kullanan veya bunlarla geliştirilen uygulamalarda Screen Definition II nesnelerini kullanın.

Etkileşimli olarak geliştirin

CICS BMS makrolarını, IMS MFS yardımcı programı denetim deyimlerini, ISPF panel tanımlarını, GDDM-IMD ve CSP/AD'yi kullanarak tanımlanabilen nesneler geliştirin. IMS MFS için nesneleri içe aktarın/oluşturun.

IBM Screen Definition Facility II özellikleri

  • Panel ve panel grubu düzenleyicileri
  • Bölüm kümesi düzenleyicisi
  • AID tablosu ve denetim tablosu düzenleyicileri
  • Paneller, panel grupları ve bölüm kümeleri oluşturma
  • Uygulama prototipi oluşturma
  • İçe aktarma yardımcı programı
  • Dönüştürme yardımcı programı
  • Çıkarma yardımcı programı