En önemli olayları belirleyin

IBM® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM), güvenlik ekiplerinin kuruluş çapındaki tehditleri doğru bir biçimde saptamasına ve bunlara öncelik vermesine yardımcı olur ve olayların etkisinin azaltılması için ekiplerin hızla müdahale etmesine olanak sağlayan akıllı içgörüler sunar. QRadar, ağınız çapında dağıtılmış binlerce aygıt, uç noktası ve uygulamadan günlük dosyası olaylarını ve ağ akışı verilerini birleştirerek, tüm bu farklı bilgileri ilişkilendirir ve olayların analiz edilmesini ve düzeltilmesini hızlandırmak için ilgili olayları tek uyarıda birleştirir. QRadar SIEM, iş yerinde ya da bir bulut ortamında barındırılabilir.

Kapsamlı Görünürlük

Şirket içi, hizmet olarak sunulan yazılım ve hizmet olarak sunulan altyapı ortamları çapındaki günlük dosyalarına, akışa ve olaylara ilişkin merkezileştirilmiş içgörü elde edin.

Manuel görevleri ortadan kaldırın

Manuel takip süreçlerini ortadan kaldırmak ve analistlerin soruşturmaya ve müdahaleye odaklanmasına olanak sağlamak için belirli bir tehditle bağlantılı tüm olayları tek yerde merkezi olarak görün.

Gerçek zamanlı tehdit saptama

Tehditleri saptamak ve saldırılar ölüm zincirinde ilerlerken öncelikli uyarılar oluşturmak için günlük dosyalarını ve ağ akışlarını otomatik olarak analiz eden kullanıma hazır analitikten yararlanın.

Uyumluluğu kolayca yönetin

Önceden oluşturulmuş raporları ve şablonları kullanarak dahili kurumsal ilkelere ve harici yasal düzenlemelere uyun.

Temel özellikler

  • Sahtekârlığı, içeriden gelen ve gelişmiş tehditleri algılayın ve saptayın
  • Anında olay normalleştirme ve ilişkilendirme gerçekleştirin
  • Önemli olayları ve tehditleri algılayın, takip edin ve bağlantılı hale getirin
  • QRadar SIEM ürününü iş yerinde ya da bulut ortamlarında devreye alın
  • Hızlı ve ucuz bir biçimde daha fazla depolama ve işlem hacmi ekleyin
  • Veri gizliliği ilkelerinin uygulanmasını sağlayın
  • Yüzlerce IBM ürünü ve IBM dışı ürünle bütünleştirin

Ürün resimleri

Gösterge Panosu
Gösterge Panosu
Günlük Dosyası Kaynağı Yönetimi
Günlük Dosyası Kaynağı Yönetimi
Kural İhlalleri
Kural İhlalleri
Raporlar
Raporlar
Küresel Tehditler
Küresel Tehditler