Güvenlik riskini azaltın

IBM Security AppScan Enterprise, kuruluşların uygulama güvenlik riskini azaltmasına, uygulama güvenliği testlerini güçlendirmesine ve yasal düzenlemelere uyum sağlamasına olanak tanır. Güvenlik ve geliştirme ekipleri; uygulama yaşam çevrimi boyunca işbirliği yapabilir, ilkeleri belirleyebilir ve testleri ölçeklendirebilir. Kurumsal gösterge panoları, uygulama varlıklarını iş etkisine göre sınıflandırıp öncelik sırasına koyar ve yüksek riskli alanları belirleyerek düzeltme çalışmalarınızı en üst düzeye getirmenize olanak tanır. IBM AppScan Enterprise, risk ve uyumluluğa ilişkin görünürlük sağlamak için, kuruluş düzeyinde gösterge panolarıyla birlikte ölçeklenebilir uygulama güvenliği testleri sağlar.

Uygulama güvenliği riskini en aza indirin

Gelişmiş yeni kognitif uygulama testi yetenekleri, iyileştirmeye yönelik öngörüler, kurumsal uygulama güvenlik durumu ölçümleri ve temel yasal düzenlemelere uyumluluk raporlaması ile merkezi denetim sağlayın.

Güvenlik programını güçlendirin

Güvenlik ekiplerinize, bilgiye dayalı risk tabanlı kararlar almak için gerekli olan uygulama güvenliği istihbaratını sağlayın.

Yasal düzenlemelere uyumluluğu sağlayın

PCI Veri Güvenliği Standardı, Ödeme Uygulaması Veri Güvenliği (PA-DSS), ISO 27001, ISO 27002, HIPAA, GLBA ve Basel II de dahil olmak üzere 40'ın üzerinde kullanıma hazır güvenlik uyumluluğu raporu sunun.

AppScan Enterprise Temel Özellikleri

  • Ölçeklenebilir uygulama güvenliği testleri
  • Test ilkeleri, tarama şablonları ve hizmet sağlama önerileri
  • Ayrıntılı güvenlik raporları ve kuruluş düzeyinde gösterge panoları
  • Risk tabanlı uygulama güvenliği yönetimi

Ürün resimleri

Tüm uygulamaların bir kataloğunu oluşturun ve uygulamaları potansiyel risk bakımından sıralayın
Tüm uygulamaların bir kataloğunu oluşturun ve uygulamaları potansiyel risk bakımından sıralayın
Her bir iş alanıyla  bağlantılı uygulama güvenliği riskini inceleyin
Her bir iş alanıyla bağlantılı uygulama güvenliği riskini inceleyin
Sonuçları uygulama güvenliği merkezileştirilmiş raporlama konsolunda filtreleyin.
Sonuçları uygulama güvenliği merkezileştirilmiş raporlama konsolunda filtreleyin.
Kritik uygulama güvenliği sorunlarına ilişkin derinlemesine bir anlayış elde edin
Kritik uygulama güvenliği sorunlarına ilişkin derinlemesine bir anlayış elde edin
İçgörüleri uygulayarak uygulama güvenliğini artırın
İçgörüleri uygulayarak uygulama güvenliğini artırın