Zaman boyutu testi uygulanmış

IBM® HourGlass, anabilgisayar uygulamalarının testine ilişkin bir saat benzeticisidir. Bu, uygulama kodu değiştirilmeden ya da ayrı bir bilişim ortamı gerekmeden geçmişteki, şu anki ya da gelecekteki tarih ve saat benzetimini yapmanıza olanak sağlar. Uygulama testinin bütünlüğünü artırmak ve görev açısından kritik öneme sahip uygulamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini iyileştirmek için saat dilimleri genelinde işlevselliği koordine edebilirsiniz.
IBM HourGlass

Doğruluğu ve güvenilirliği iyileştirin

Temel bilgisayar donanımı tarafından temsil edilebilen tarih ve saatlerin benzetimini yapın. Devreye alımdan sonra maliyetli sorunların giderilmesine yardımcı olmak için zamana duyarlı uygulamaları kapsamlı şekilde test edin.

Test verimliliğini artırın

Uygulama kodu üzerinde değişiklik yapılması, CPU ya da LPAR için yeniden IPL gerçekleştirilmesi veya çalıştırma zamanı JCL değişlikleri yapılması gerekmeden güvenilir uygulamalar sunulmasına yardımcı olmak için tarih ve saat testi sürecini otomatikleştirin.

Risk düzeyini azaltın

Sistem tarih ve saatini isteyen uygulamaları belirleyin ve olası sorunları ortaya çıkmadan önce çözümleyin.

IBM HourGlass ürününün özellikleri

  • Esneklik ve güvenlik
  • Tarih ve saat değişikliği
  • Benzetimi yapılmış tarih ve saat işlemi
  • Koordine edilmiş raporlama ve veri aktarımları