IBM Graphical Data Display Manager ürününün özellikleri

Alt yordam API'leri

Farklı programlama dillerini ve kullanıma hazır uygulamalar ile yardımcı programları destekleyen API biçiminde bir dizi temel kullanıcı arabirimi sağlanır. GDDM Presentation Graphics Facility (GDDM-PGF), grafiklerin çizilmesi için daha basit alternatif temel API'ler sağlamak üzere bir dizi sunu-grafik API yordamı sunar. Uygulama programcıları, grafiklerin, görüntülerin ve alfasayısal metnin uygulama programlarına ve GDDM yardımcı programlarına girilmesine ve bunlardan çıktı olarak alınmasına olanak sağlamak için alt yordamları çağırabilirler.

Kullanıcı denetimi olanağı

Sıklıkla gereksinim duyulan uygulama işlevlerinden oluşan bir küme, görüntü terminali kullanıcılarına yardımcı olur. Kaydırma ve yakınlaştırma; yazdırma ve çizim için boyut, konum ve yön; operatör pencereleri için kaydırma, boyutlandırma ve konumlandırma özelliklerini içerir. Kullanıcılar tarafından yazılmış programlar dahil olmak üzere GDDM uygulama programlarını, ek programlamaya gereksinim duymaksızın iyileştirin. GDDM, bir PA ya da PF tuşuna bastığınızda, kullanılmakta olan uygulamanın tüm kullanıcı denetimi işlevlerini listeleyen bir menüyü ekranın altına yerleştirir.

Görüntü simgesi düzenleyici

Görüntü simgesi düzenleyici, bir nokta deseninden oluşan bir karakter ya da şekil derlemidir. Her nokta, bir aygıt üzerindeki bir görüntü öğesine karşılık gelir. Görüntü simgeleri, sabit boyutludur ve renkleri tanımlanabilir. Yazı biçimi olarak kullanılmak üzere birkaç görüntü simgesi kümesi sağlanır. Her küme, ülke genişletilmiş kod sayfası (CECP) simgeleri dizisini içerir ve ayrıca çeşitli gölgelendirme desenleri ve işaretleyici karakterler için görüntü simgesi kümeleri sağlanır.

Composite Document Print Utility (CDPU)

Bu yardımcı program, biçimlendirilmiş metin, grafik ve görüntü kombinasyonları sağlar. VM ortamındaki bir LIST3820 dosyası, bir bileşik belgedir. Bir bileşik belge, bir Advanced Function Printing Data Stream (AFPDS) ya da Composite Document Presentation Data Stream (CDPDS) olabilir. Bir bileşik belge görüntülendiğinde, ekrandaki görsel gerçekleştirme, basılı sürümü yaklaşık olarak yansıtır. CDPU ile yazdırılan belgeler, bileşik belgelerin yazdırılmasını destekleyen herhangi bir yazıcıya yönlendirilebilir.

Dosya dönüştürme yardımcı programları

GDDM, dosyaları bir biçimden diğerine dönüştürmeye yönelik yardımcı programlar sunar. Bunlara aşağıda belirtilenler dahildir: bir GDDM dosyasını Grafik Değişim Biçimi (GIF) dosyasına dönüştüren ADMUGIF; bir Bilgisayar Grafiği Meta Dosyasını (CGM) bir GDDM ADMGDF (grafik veri biçimi) dosyasına dönüştüren ADMUCG; bir ADMGDF dosyasını CGM biçimine dönüştüren ADMUGC; dosyaları ADMGDF biçiminden Resim Değişim Biçimine (PIF) ve PIF biçiminden ADMGDF biçimine dönüştüren ADMUPCx.

Yazdırma kuyruğu yöneticisi

Bir yazdırma kuyruğu yöneticisi (ADMPQM), sistem operatörlerinin TSO yazdırma yardımcı programını durdurmaya gereksinim duymadan, TSO üzerindeki ana GDDM yazdırma kuyruğunu dinamik olarak yönetmesine imkan tanır.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

GDDM, şu işletim sistemlerinden birini gerektirir: IBM MVS™/ESA, IBM OS/390®, VM/ESA, VSE/ESA, IBM z/OS®, IBM z/VM®. İşletim sistemi, gereken tüm yazılımları içerir.

    Donanım gereksinimleri

    Herhangi bir ek donanım gerekli değildir.