Öne çıkan özellikler

IBM uyumlu ürünler havuzu

IBM Installation Manager'ın bileşik havuzu ya da Eclipse p2 bileşik Güncelleme Sitesi aracılığıyla IBM Application Delivery Foundation for z Systems®, IBM CICS® Explorer ve IBM CICS araçları dahil sık kullanılan z/OS araçlarıyla bütünleştirme sağlar. z/OS Explorer, geliştirme ve sorun analizi araçlarıyla bir IBM CICS TS ortamını yönetebilme olanağına sahip tek bir Eclipse ortamı sağlar.

Uygulama geliştirme

CICS, sorun belirleme ve veri yönetimi araçları eklentilerinin yanı sıra işbirliğine dayalı geliştirme ve değişiklik yönetimi yetenekleri sağlar.

z/OS ile bağlanırlık

Dosya Aktarım İletişim Kuralı (FTP) ve z/OSMF V1.13 ya da sonraki sürümleriyle doğrudan bağlanın. Veri kümeleri ve UNIX® dosya ve klasörlerini görüntüleyin ve kullanın, işleri gönderin ve kuyruk çıktılarını görüntüleyin. Veri kümeleri, UNIX dosyaları ve işleriyle çalışmak üzere daha zengin işlevlere erişmek için Remote System Explorer olanağını kurun.

Remote System Explorer (RSE)

Remote System Explorer ile sağlanan içerik, kullanıcı kimliği ve parolası ya da istemci tarafı SSL sertifikası kullanarak anasistem bileşeniyle iletişim kurar. z/OS Explorer, UNIX dosya sistemi, veri kümeleri, işler ve TSO ile genişleme sağlar.

Sunucu yapılandırmasını istemcilere taşıma teknolojisi

Sistem yöneticisinin tüm bağlanan çalışma ortamlarının sunucuyla bağlantıdan sonra güncellenmesini sağlayacak bir kural oluşturmasını sağlayan sunucu yapılandırmasını istemcilere taşıma teknolojisiyle z/OS Explorer temel alınarak oluşturulan IBM Eclipse tabanlı ürünlerin bakım deneyimini iyileştirin. Eklenti bakımını devreye alma görevini kolaylaştırın. Merkezden yönetilen kural, tüm kullanıcıların gerekli güncelleme sıklığı ve kuralına dayalı olarak doğru eklenti düzeyini kullanmasını sağlar.

Akıllı JCL düzenleyicisi

Akıllı JCL düzenleyicisi, İş Denetimi Dili (JCL) ile çalışan otomatik tamamlama desteğinin yanı sıra sözdizimini vurgulama ve denetleme olanağı sunar.

TSO komut konsolu

TSO komut konsolu kullanıcılarının TSO komutları yayınlamasını sağlar. TSO komut girişinin kabul edilmesi ve sonuçların gösterilmesi için RSE ile başlatılabilir.

Yetkilendirme

z/OS Explorer, desteklenen bir z/OS sürümü lisansına sahip tüm müşteriler tarafından kullanılabilir. Üçüncü kişi yazılım tedarikçileri ve müşteriler, z/OS dışında IBM ürününe bağlı olmadan z/OS Explorer ile eklentilerini bütünleştirebilir.