IBM Explorer for z/OS işletmeniz için neler yapabilir?

IBM® Explorer for z/OS®, IBM Eclipse tabanlı ürünlerin devreye alınması ve bakımını kolaylaştırmanın yanı sıra sistem programcıları ve uygulama geliştiricilerinizin günlük faaliyetlerinde verimliliği ve üretkenliği artırır. Sürekli bütünleştirme ve hizmet sağlama süreciyle oluşturulan z/OS Explorer, önemli z/OS işlevlerine genişletilebilir iş istasyonu bağlanırlığı sağlar.

Üretkenliği ve verimliliği artırır

Bütünleşik Eclipse ortamı, programcılara ve sistem geliştiricilere zaten kullandıkları benzer ürünlere erişim sağlayarak üretkenliği ve verimliliği artırır.

Kullanıcı deneyimini geliştirir

Sürekli bütünleştirme ve hizmet sağlama sürecinin yanında genişletilebilir ve uyumlu araç ve yetenekler portföyü z/OS DevOps araçları kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Uygulama bakımını kolaylaştırır

Sunucu yapılandırmasını istemcilere taşıma teknolojisi, tüm Eclipse istemcilerinde bakım uygulama görevini kolaylaştırır. Sistem yöneticileri, sunucunun belirlediği ilkeler doğrultusunda güncellemeleri dağıtabilir.

Gezinmeyi iyileştirir

Stratejik Eclipse platformu, önemli z/OS işlevlerine bağlanırlık sağlar ve z/OS veri kümeleri, zFS dosyaları ve JES işleri ve çıktılarında gezinmeye yönelik önemli geliştirmeler sunar.

Temel özellikler

  • IBM uyumlu ürünler havuzu
  • Uygulama geliştirme
  • z/OS ile bağlanırlık
  • Remote System Explorer (RSE)
  • Sunucu yapılandırmasını istemcilere taşıma teknolojisi
  • Akıllı JCL düzenleyicisi
  • TSO komut konsolu
  • Yetkilendirme