İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Engineering Lifecycle Management Base on Cloud çözümü, önemli avantajlar sağlayan bir sanal özel bulut uygulaması geliştirme ve sağlama platformu sunar. Yayınlama sürelerini %50'ye ulaşan oranda kısaltıp, çevik planlama ve izleme sayesinde süreçleri %300 oranında hızlandırın. Gereksinimlere ilişkin olarak disiplinler arası işbirliği ile pazara sunma süresini %20'ye ulaşan oranda ve geliştirme maliyetini %55'i aşan oranda azaltın. Tüm ekibin aynı kalite hedeflerine odaklanmasını sağlayarak pazara sunma süresini %50'yi aşan oranda kısaltın.

Değer Elde Etme Süresini Kısaltın

Daha hızlı kurup çalıştırmak, geliştirme ekiplerinize başarı için gerekli yetenekleri sağlamak, uyumluluğu sürdürmek ve kurumsal ilkelere bağlı kalmak için buluttan yararlanın.

Operasyonel Maliyetleri Düşürün

Geliştirme araçlarının devreye alınması için BT'ye olan bağımlılığınızı ortadan kaldırın, altyapı maliyetlerini azaltın ve değerli BT kaynaklarını serbest bırakın.

Yatay veya Dikey Ölçekleme Yapın

Ekiplerinizin, BT altyapısı kullanılabilirliği ve beceri kullanılabilirliği gibi sorunlarla başa çıkmak zorunda kalmaksızın hızlı ölçekleme yapmalarını sağlayın.

Bulutta güvenlik ve gizlilik

IBM Cloud olanaklarını kullanırken şirketiniz, güvenlik, gizlilik veya risk düzeylerinden ödün vermeden değişen iş gereksinimlerine hızla uyum sağlayabilir ve ölçeklendirme yapabilir. IBM Cloud güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu olanak, seçtiğiniz sürüme bağlı olarak aşağıdaki sektörel ve küresel uyumluluk standartlarını karşılamaktadır.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework

Belirli bir olanağın sürümüne ilişkin uyumluluk ve sertifikasyonlar hakkında bilgi edinmek için Bulut Hizmetleri veri güvenliği ve gizliliği veri sayfaları kaynağına başvurun.