İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Datacap, işletmelerin kognitif çağda yeni nesil yakalamaya geçiş yapmasına yardımcı olur. IBM Watson'dakine benzer doğal dil işleme, metin analitiği ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanan Datacap, içeriğin tanımlanmasına, sınıflandırılmasına ve yapılandırılmamış ya da fazlasıyla değişken belgelerden, manuel müdahale olmaksızın çıkarılmasına yardımcı olabilir. IBM Datacap, bu karmaşık görevlere kognitif yakalama uygulayarak, emek ve kağıt maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı olabilir, anlamlı bilgiler sağlayabilir ve müşteri hizmetlerinin yanıt hızını artırabilir.

Yakalama alanında sınıfının en iyisi

Çok sayıda kanal genelinde yakalama; tarayıcıları, faksı ve PDF gibi dijital dosyalar ile uygulamalardan ve mobil aygıtlardan gelen görüntüleri destekler.

Kognitif yakalama

Geleneksel bir yakalama sistemi ile otomatikleştirilmesi zor olan karmaşık, bilinmeyen biçimlendirmeye sahip ya da fazlasıyla değişken belgelerin işlenmesini otomatikleştirin.

Zenginleştirilmiş mobilite

iOS ve Android uygulamaları ile geliştiricilerin Datacap Mobile işlevlerini iOS ya da Android uygulamalarında yerleşik hale getirmesine olanak sağlayan bir Yazılım Geliştirme Seti (SDK).

Genişletilebilir kurala dayalı yakalama

Devreye almanın hızlandırılması için basit bir işaretle ve tıklat tipi arabirim aracılığıyla yakalama iş akışlarının ve uygulamalarının yapılandırılmasına olanak sağlar.

Çok sayıda hedefe aktarın

Belgeleri ve bilgileri IBM, BOX ve diğer satıcı firmalardan geniş bir uygulama ve içerik havuzu yelpazesine aktarın.

Bulutta güvenlik ve gizlilik

IBM Cloud olanaklarını kullanırken şirketiniz, güvenlik, gizlilik veya risk düzeylerinden ödün vermeden değişen iş gereksinimlerine hızla uyum sağlayabilir ve ölçeklendirme yapabilir. IBM Cloud güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu olanak, seçtiğiniz sürüme bağlı olarak aşağıdaki sektörel ve küresel uyumluluk standartlarını karşılamaktadır.

  • ISO 27001
  • ISO 27017
  • ISO 27018

Belirli bir olanağın sürümüne ilişkin uyumluluk ve sertifikasyonlar hakkında bilgi edinmek için Bulut Hizmetleri veri güvenliği ve gizliliği veri sayfaları kaynağına başvurun.

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın