Öne çıkan özellikler

Stratejiyi belirleyin

Hedeflerinizi gözden geçirmek ve satın alma görevlerine ilişkin süreçleri belirlemek ve belgelendirmek için bir başlangıç toplantısı ayarlayın.

Sipariş ve faturalandırma

Tedarikçilerinize yapılan aygıt siparişlerini sipariş oluşturma aşamasından faturalandırmaya kadar yönetin.

Yapılandırın, paketleyin ve teslim edin

Aygıtları bütünleştirin ve yapılandırın, kullanım hazırlığı sürecinde aygıtı paketleyin, teslim ve lojistik sürecini yönetin.

Yaşam çevrimi yönetimi

İadeleri, verilerin elden çıkarılmasını, süresi dolan varlıkların imhasına ilişkin koordinasyonu kapsayan aygıt yaşam çevrimihizmetlerini sağlayın.