İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Cloud Orchestrator, kullanıma hazır modellere ve içerik paketlerine erişmenizi sağlar, yapılandırmanın, kurulumun ve devreye almanın hızlandırılmasına yardımcı olur. Ölçüm, kullanım, muhasebe, izleme ve kapasite yönetimi gibi yönetim araçlarını bulut hizmetlerinizle bütünleştirir. Uygulamaları geliştirdikçe ve test ettikçe hızla canlıya geçiş yapabilirsiniz.

Hizmetlerin sağlanmasını hızlandırın

Hizmet sağlama sürelerini yüzde 90'a ulaşan oranda kısaltın ve kurulum sürelerini haftalardan dakikalara indirgeyin.

Maliyetleri düşürün

Kullanılmakta olan birbiriyle bağlantısız yönetim araçlarının sayısını asgari düzeye indirgeyin, ortak süreçler uygulayın ve hataya açık manuel iş yüklerini tamamen otomatikleştirin.

Güvenle inovasyon gerçekleştirin

İş ilkelerinin tüm BT hizmetlerine tutarlı bir biçimde uygulanmasını sağlarken aynı zamanda genel bulut hizmetlerini kullanarak hızla inovasyon gerçekleştirin.

Bulutta güvenlik ve gizlilik

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın