İşiniz için IBM Z Decision Support'u edinin

IBM Z Decision Support (önceki adıyla IBM Tivoli Decision Support for z/OS®), performans raporlamasında, hizmet seviyesi yönetiminde ve kullanım muhasebesinde kullanılmak üzere kurumsal çapta geçmişe dönük BT kullanımı bilgilerine kolay erişim için log verilerini toplar.
IBM Z Decision Support

Özelleştirilmiş raporlar

Değerli sistem performansı, kapasite yönetimi, kaynak kullanılabilirliği ve maliyet tahsisi bilgilerini duyurmak için özelleştirilmiş raporlar oluşturun.

Gelişmiş veri toplama

Veri toplama ve birleştirme sürecinize gereken şekilde yeni veri kaynakları ekleyin. Veri toplamayı belirli gereksinimlerinize uygun biçimde yapılandırabilirsiniz.

Merkezileştirilmiş denetim

Web tabanlı raporlama ya da Tivoli® Enterprise Portal aracılığıyla merkezileştirilmiş denetimi sürdürün ve bilgileri dağıtın.

İyileştirilmiş raporlama

Tivoli Common Reporting (TCR) ve örnek TCR raporları ile raporlama yeteneklerini daha da artırın. Bu ürünlerin her ikisi de dahildir.

Erişim kapsamınızı genişletin

IBM Tivoli Usage and Accounting Manager gibi ürünlerle veri toplama ve raporlama yeteneklerini artırın.