DITTO nedir?

IBM® Data Interfile Transfer, Testing, and Operations Utility for ESA/DITTO; IBM MVS™, VSE ve VM ortamları için bir depolama ortamı ve veri bakımı yardımcı programıdır. Dosyalarda ve veri kümelerinde bulunan verilere erişmenize, bunları görüntülemenize, düzenlemenize, geçirmenize ve bunların bakımlarını gerçekleştirmenize olanak sağlar. DITTO, IBM z/OS® üzerindeki çeşitli ortam ve biçimlerden elde edilen verilerle çalışır. Veri dosyalarını ve veri kümelerini çeşitli IBM z/OS depolama aygıtları üzerinde depolayabilirsiniz. Ayrıca, DITTO işlevlerini toplu işlerde ya da REXX yordamlarında etkileşimli olarak kullanabilirsiniz.
IBM Data Interfile Transfer, Testing and Operations Utility for ESA

Veri çok yönlülüğü

Fiziksel manyetik bant ve disk kayıtları, delikli kartlar, sıralı veriler, VSAM verileri, CMS mini disklerinin DDR yedek manyetik bantları, VSE altındaki kitaplık üyeleri, REXX kökü değişkenleri, yazılı çıktı ve kullanıcı depolaması ile çalışın.

Depolama esnekliği

MVS/ESA, IBM z/OS®, VSE/ESA veya VM/ESA üzerinde desteklenen z/OS aygıtlarını kullanın. Şifreleme yeteneğine sahip 3592-E05 aygıtları ile DITTO/ESA for VSE için etkileşimli kipte manyetik bant şifrelemeyi destekler.

İşlevsel seçenekler

Tam ekran, satır, komut ve toplu iş olarak çalıştırın. Çeşitli yardım seçenekleri arasından tercih yapın. Tam ileti sistemi yetenekleri ile hataların işlenmesini iyileştirin. Önceki DITTO sürümleriyle uyumludur.

DITTO ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Tam ekran göz atma işlevlerini kullanma
  • Verileri herhangi bir değişiklik yapmaksızın bulma ve görüntüleme
  • Verileri değiştirin ve güncelleyin
  • Yeni veriler oluşturun ve varlıkları yeniden adlandırın
  • Verileri kopyalayın, yazdırın ve silin
  • Veri kümesi, üye veya nesne listeleri kullanın
  • Manyetik bantları konumlandırın, karşılaştırın, başlatın ve silin
  • İşlem ortamınızı sorgulayın ya da değiştirin