İşletmeniz için neler yapabilir

Customer Insight for Communication Service Providers, süzülmemiş ağ verilerini tanımlanmış ve kullanılabilir müşteri verilerine dönüştüren gelişmiş bir uygulamadır. İyileştirilmiş veriler, Net Tavsiye Skoru ve müşteri kaybı, müşteri profili oluşturma ve müşteri bağlılığı için benzersiz ve müşteriye özgü kullanım senaryoları aracılığıyla getiri elde etme süresini kısaltmaya yardımcı olur.
IBM Customer Insight for Communication Service Providers

Abone kaybını minimum düzeye indirin

Müşteri davranışı ve müşteri deneyimi analitiğini, müşteri kaybı puanına göre abonelik hedefi ile birleştirir. Müşteri Kaybı Eğilimini, Tahmine Dayalı Müşteri Kaybı Tarihini ve Müşteri Tutma Puanını kullanır.

Müşteri memnuniyetini artırma

Net Tavsiye Skorunu müşteri davranışı ve müşteri deneyimi verileriyle ilişkilendirir. Tavsiye edenleri ve aleyhte konuşanları yönlendiren etkenleri belirler ve bağımsız etkenlerin analiz edilmesine olanak sağlar.

Pazarlama gelirini artırın

Ağırlıklı ilgi puanları, yakınlık ve sıklık ile birlikte müşteri etkinliği, müşteri davranışı ve harcanan süre doğrultusunda anlamlı müşteri segmentlerini belirler.

Bulutta güvenlik ve gizlilik