İşletmeniz için neler yapabilir

Sigortacılar, dahili ve harici veri kaynaklarından elde edilen davranış verilerini temel alan poliçe sahibi öngörüleri oluşturabilirler. Sigortacılar, müşteri verilerini daha anlamlı bir biçimde, tam olarak kullanabilirler. Çözüm, tahmine dayalı ve kognitif modeller ile aynı zamanda önceden yapılandırılmış gösterge panoları ve kapsamlı poliçe sahibi araştırmalarımıza dayanan önceden yüklenmiş müşteri segmentleri sunan özelleştirilebilen, gelişmiş bir analitik çözümüdür. Sigortacılar, aynı zamanda kendi önceden tanımlanmış segmentlerini yükleyebilirler. Çözüm, önemli karar alıcıların verilerini analiz etmesine ve ardından analizden elde ettikleri öngörü doğrultusunda harekete geçmesine olanak sağlar.

Müşterinizi Anlayın

Fırsatlara ve risklere ilişkin öngörüler elde etmek için, davranışa dayalı müşteri segmentleri oluşturun. Daha fazla kişiselleştirilmiş teklifler ve bağlılık için segmentlerde ince ayarlamalar yapın.

İşletme Kârını Artırın

Güçlü bir poliçe sahibi kognitif analitik modeli oluşturarak işletmenin kârlılığını artırın. Şirketteki herkese, en önemli olduğu anda her poliçe sahibi için akıllı kararlar almak amacıyla gereksinim duydukları olanakları sağlayın.

Önemli Elde Tutma Ölçümlerini Geliştirin

Önemli etkileşim noktalarında elde tutma girişimlerini belirleyin ve her poliçe sahibi için kişiselleştirilmiş elde tutma etkinlikleriyle her kanalı etkinleştirin.

Bulutta güvenlik ve gizlilik