zSecure, yönetimi kolaylaştırır ve uyumluluğu otomatikleştirir

IBM® Security zSecure™ Compliance and Administration, IBM Resource Access Control Facility® (RACF) için güvenlik yönetimini kolaylaştırır. Otomatik olay analizi, uyarılar ve raporlar gibi ilkeler ve standartlarla denetimlerin etkinliğini ölçen ve doğrulayan birçok zSecure ürününü içerir. Güvenlik personelinize anabilgisayar güvenlik ayarlarının ve ilkelerinin etkinliğini ölçmek ve doğrulamak için araçlar sunarak bir yandan riski azaltıp uyumluluğa yardımcı olurken diğer yandan görevleri otomatikleştirip genel güvenlik yönetimi ve üretkenliğini artırın.
IBM Security zSecure Compliance Administration

Uyumluluğu koruyun

Denetim ve uyumluluk çalışmalarının kurumsal çaptaki bir görünümü ile sorunsuz bütünleştirmeye erişin. Uyumluluk düzenlemelerine yardımcı olması için anabilgisayar güvenliğine ilişkin ilke ve standartları uygulayın.

Otomasyon ile maliyetleri düşürün

Otomatik analiz, tehdit algılama ve özelleştirilebilir raporlar ile denetimleri destekleyin. Verimliliğin artırılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olması için yönetim görevlerini otomatikleştirin.

Yönetim karmaşıklıklarını kolaylaştırın

RACF karmaşıklıklarını azaltın. Kullanıcı yetkilendirme, parola sıfırlama ve kaynak erişimi yönetimi olanaklarını sunun. Microsoft Windows tabanlı arabirimle personelinizi destekleyin.

Temel özellikler

  • Sektörel ve yasal düzenleme uyumluluk taleplerini karşılayın
  • Denetim ve uyumluluk raporlamasını otomatikleştirin
  • IBM RACF veritabanları için desteği artırın
  • Güvenlik olayı etkinliğini analiz edin
  • Genel IBM sistemleri ile bütünleştirilir
  • Büyük veri sistemleri için ölçeklenebilirlik