Sık sorulan sorular

Bu ürün hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Oxford Sözlüğü, Yapay Zekâyı “görsel algı, konuşma tanıma, karar alma ve diller arasında çeviri gibi normalde insan zekâsı gerektiren görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemleri teorisi ve bu sistemlerin geliştirilmesi” olarak tanımlamaktadır.

Yapay zekâ, temelde insanların keşfetme, çıkarımda bulunma ve mantık yürütme yeteneklerini taklit ederek çeşitli biçimlerdeki insan zekâsına eşdeğer veya insan zekâsını aşacak ölçüdeki bilgisayarların yapılmasıyla ilgilidir.

Makine öğrenimi, yapay zekânın ve bilgisayar biliminin bir alt alanıdır ve kökenleri istatistiğe ve matematiksel optimizasyona dayanır. Makine öğrenimi; tahmin, analitik ve veri madenciliği alanlarındaki uygulamalar için gözetimli ve gözetimsiz öğrenme yöntemlerini kapsar.

Makine öğrenimi, diğer yapay zekâ teknolojilerinden veya kognitif teknolojilerden bağımsız olarak kullanılabilir (ve genellikle bu şekilde kullanılır). Aslında, günümüzde en yaygın olarak gördüğümüz yapay zekâ türü budur. Çoğu makine öğrenimi algoritması ve yöntemi, şimdiden verilerdeki örüntüleri veya anormallikleri arayan çeşitli çözümlerde kullanılmaktadır.

Derin öğrenme, makine öğrenimini temelden değiştiren bir dizi yeni yöntemdir. Derin öğrenme, tek başına bir algoritma değildir, daha çok derin ağları gözetimsiz öğrenme ile uygulayan bir algoritma ailesidir.

Kognitif bilişim, yapay zekânın bir alt alanıdır ve sinir ağları ile derin öğrenme temel alınarak geliştirilir. İnsan düşünme süreçlerinin simülasyonunu gerçekleştiren sistemler oluşturmak için kognitif bilimden elde edilen bilgileri uygular.

Kognitif bilişim, tek teknoloji kümesine odaklanmak yerine, makine öğrenimi, doğal dil işleme, görme ve insan-bilgisayar etkileşimi dahil olmak üzere çeşitli disiplinleri kapsar. Kognitif bilişim, bunlar içerisinden en fazla doğal dil işlemeye odaklanır.

Belirli bir biçimde programlanmak yerine, bu sistemler bizimle olan etkileşimlerinden ve bulundukları ortamla olan deneyimlerinden öğrenir ve mantık yürütür.

Watson, IBM'in Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi ve Kognitif Bilişim platformudur. Çok geniş bir kaynak yelpazesinden elde edilen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgileri işlemek, bunların ne anlama geldiğini anlamak ve daha sonra kullanılmak üzere bunları bilgi tabanına (diğer adıyla derlem) eklemek için geniş bir yapay zekâ teknolojileri yelpazesi sağlar.

Tahmine dayalı analitik, gelecekteki henüz bilinmeyen olaylara ilişkin tahminlerde bulunmak amacıyla mevcut verileri analiz etmek için veri madenciliği, istatistik, modelleme, makine öğrenimi ve yapay zekâ teknolojilerinden pek çok yöntemi kullanarak verilerden bilgi elde eder.

Yapay zekâ, terimin tanımını esneten pek çok şeyin abartılması için kullanıldı. Yapay zekânın vadetmiş olduğu bazı şeyler şimdiden gerçekleşmiş olsa da, bazıları halen araştırma aşamasında bulunuyor. Yapay zekâyı tek özellik olarak düşünmek yerine, ilgili teknolojilerin bir birleşimi olarak düşünmek daha uygun.

IBM, şu anda kuruluşların tehditleri belirlemesine ve daha hızlı müdahale etmesine olanak sağlamak için yapay zekâ ile kognitif teknolojileri siber güvenlik alanında uyguluyor. Watson for Cyber Security, 2 milyardan fazla belgeyi derlemine dahil etti ve her gün binlercesini daha ekliyor.

Hayır. Yapay zekânın amacı insan zekâsının yerini almak değil, insan zekâsını tamamlamaktır. Özellikle insanların algoritmik terimlerle ifade edilmesi kolay olmayan etkenleri değerlendirebildiği karar alma alanında olmak üzere, kognitif teknolojilerin yapabilecekleri halen önemli ölçüde sınırlıdır.

Çok fazla bilim kurgu filmi seyrediyorsunuz.

Her teknoloji gibi, bu da kötü amaçla kullanılabilir. ‘Kötü adamların’ yapay zekâyı kendi amaçları doğrultusunda istismar etmekle ilgilendiklerini biliyoruz, ancak şu anda onlardan çok daha ilerideyiz. Yapay zekâ, yalnızca iyi ya da kötü amaçlı çalışmalar için kullanılabilecek bir araçtır.

Evet. QRadar Advisor with Watson kullanan IBM müşterileri, soruşturmalarını daha hızlı, daha kapsamlı ve daha tutarlı bir şekilde tamamlayabilmeleri sayesinde tipik olarak güvenlik yapılarında iyileşme kaydederler.

Ek bilgi edinin

Satın alın ve başlayın