İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Bulut Aracılığı Yönetilen Hizmetler Mağazası, geliştiricilerin hem bulut hem geleneksel BT sağlayıcılarından BT hizmetlerine göz atmasını, bunları aramasını, sipariş etmesini ve tedarik etmesini sağlayacak, kapsamlı tasarıma sahip bir Hizmet Olarak Sunulan BT kataloğuyla desteklenen bir self servis mağaza oluşturmanıza yardımcı olur. Aracılık Mağazası sayesinde geliştiriciler, hizmetleri satın almadan önce genel ve özel bulut çözümlerini gereksinimleri doğrultusunda hızla ve çeviklikle karıştırıp eşleştirebilir, uygulamaları için en ideal mimariyi işbirliği içinde tasarlayabilir. Hizmet, kurumsal ilkelerin ve yönetişimin uygulanmasına yardımcı olurken kullanıcılarınıza karşı daha duyarlı olmanızı sağlar.

Self servis BT mağazası kurun

Hizmet, geliştiricilerin hızlı bir biçimde çeşitli bulut ve geleneksel BT çözümlerine erişmesini sağlayan, self servis bir BT mağazası kurulmasına yardımcı olur.

Tedarik sürecini standartlaştırın

İş birimlerinin birden çok hizmet sağlayıcıdan BT hizmetleri satın almasını, değiştirmesini ve iptal etmesini sağlayacak standart bir sistem uygulamanızı sağlar.

İlke tabanlı tüketimi tanımlayın

Hizmet, katalog içeriği düzenlemenizi, sözleşme fiyatlandırma kuralları eklemenizi ve farklı türde içeriğe rol tabanlı erişim yapılandırmanızı sağlayan, ilke tabanlı bir tüketim modeli tanımlamanıza yardımcı olur.

Düzenleme ve kaynak sağlamayı otomatikleştirin

Hızlı hizmet sağlayan bir işletim konsoluyla hizmette düzenleme ve kaynak sağlama sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.