İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Intelligent Operations Center on Cloud, sistemleri bütünleştirerek şehrin geneline ve temel yerel yönetim birimlerinin durumuna yönelik görünürlük sağlar ve operasyonel verimliliğin optimize edilmesine yardımcı olur. Tümleşik veri görselleştirmesi, gerçek zamanlı iş birliği ve kapsamlı analitik, yerel yönetim birimlerinin sorunlara hazırlanmasına, büyümeyi planlamasına ve müdahale çalışmalarını koordine edip yönetmesine yardımcı olur. Sonuç olarak yerel yöneticiler daha sürdürülebilir ve verimli bir şekilde hizmetler sunarak bir yandan şehir operasyonlarının sürekli verimli olmasını sağlar, diğer yandan da vatandaşları korur ve ekonomik büyümeyi destekler.

Bilgi paylaşımı yapın

Şehir kaynakları ve etkinlikleri hakkında çok yönlü durumsal farkındalık yaratmak için gerçek zamanlıya yakın olarak veri kaynaklarını bütünleştirin ve bilgileri planlama, izleme ve paylaşmaya yönelik iş birliğine dayalı bir ortam yaratın.

Performansı analiz edin

Şehirle ilgili geçmiş verilere dayalı olarak tahminler oluşturun ve gelmiş analitiği kullanarak yeni kalıpları belirleyin. Durum gösterge panosu ve eğilim analizi, siz verileri daha iyi anlamaya başladıkça şehir hedeflerinin ilerleme durumunu izler.

Eylemleri koordine edin

Kişiselleştirilebilir bildirim sistemi ve otomatik eylemlerle uygun yanıt verenlere ve paydaşlara bildirim gönderin. Standart işletim yordamları (SOP) hiçbir adımın kaçırılmadığından emin olunmasını sağlar.

Temel özellikler

  • DB2 veri kaynağı oluşturma
  • Yönetici gösterge panosu
  • Sosyal medya analizi
  • Vatandaş bildirimi

Ürün resimleri