CICS Online Transmission Time Optimizer for z/OS yazılımının özellikleri

Optimizasyon teknikleri

IBM® CICS® OTTO şunları sağlar: 3270 tipi terminaller ve yazıcılar için yinelenen karakterlerin ortadan kaldırılması; 3270 tipi terminaller için yalnızca değişen verilerin aktarılması; 3270 SNA Karakter Kümesi (SCS) yazıcıları için boşlukların kaldırılması; 3600/4700 tipi terminaller için String Control Byte (SCB) sıkıştırma.

Terminaller ve modüller için hariç tutulanlar listesi

Hariç tutulanlar listesi, herhangi bir terminali ya da modülü optimizasyondan hariç tutmanıza olanak sağlar. Örneğin, belirli uygulamaları çalıştıran terminalleri hariç tutmak ya da CICS OTTO çalışırken terminalleri dinamik biçimde hariç tutmak için hariç tutulanlar listesini kullanabilirsiniz.

Terminaller ve modüller için seçim listesi

Seçim listesi, optimizasyona dahil etmek istediğiniz belirli terminalleri veya modülleri seçmenize olanak sağlar. Örneğin, kurulumun doğru yapıldığını teyit ederken birkaç terminal ya da modül eklemek veya CICS OTTO çalışırken terminalleri ya da modülleri dinamik biçimde eklemek için bu listeyi kullanabilirsiniz.

Kullanıcı çıkışları ile özelleştirilmiş denetim

Bu özellik, size optimizasyon işlevleri üzerinde daha da fazla denetim olanağı sağlar. Bir iletinin optimize edileceği her durumda ve aynı zamanda optimizasyonun ardından bu kullanıcı çıkışı çağrılır. Kullanıcı çıkışı, şu amaçlarla kullanılabilir: geri dönüş kodları kullanılarak optimizasyonun denetlenmesi aracılığıyla değiştirilmemiş belirli iletilerin işlenmesi; iletilerin belirli parçalarının saklanması ve optimizasyonun ardından bu alanlara yeniden girilmesi; belirli ülkeler için karakterlerin değiştirilmesi.

Veri akışı hata ekranı

CICS OTTO, bir içe dönük ya da dışa dönük veri akışında bulunması fark etmeksizin, iletilerin optimize edilmesini önleyebilecek hataları kaydeder ve kaydedilen hataların bir özetini görüntüleyebilir. CICS OTTO kapatıldığında, hata istatistikleri otomatik olarak CICS OTTO'nun istatistik dosyasına (OTTOSTAT) yazılır. Sıkıştırma hatalarının nedenine ve bunların optimizasyon oranı üzerindeki etkisine ulaşılmasına yardımcı olması için hata istatistikleri silinebilir.

İzleme verilerinin görüntülenmesi

CICS OTTO, bir izleme oluşturabilir ve bunu 16 MB'nin üzerindeki bir depolama alanında saklar. İzlemeler, her optimizasyondan önce ve sonra oluşturulabilir ve hataların belirlenmesinde yararlı olabilir. Yalnızca normal CICS OTTO verileri kaydedilir ve CICS OTTO kapatıldığında depolanmış durumdaki izleme verileri silinir.

İşlem tanıtıcısı seçeneği

İşlem tanıtıcısı, evet ya da hayır olarak ayarlanabilir. Evet, modül adlarının hariç tutulduğunu ve seçim listelerinin CICS işlem tanıtıcıları olarak kabul edildiğini ifade eder. Hayır, modül adlarının CICS programı adları olarak kabul edildiğini ifade eder.

YARDIM işlevi

Her CICS OTTO ekranı için, PF1'e basılarak başlatılan bir YARDIM işlevi vardır. İmlecin bir girdi alanında bulunması durumunda, bu alana yönelik belirli bir YARDIM paneli görüntülenir. Aksi halde, temel CICS OTTO ekranına ilişkin genel bilgileri içeren bir panel gösterilir.

İlginizi çekebilecek diğer olanaklar

IBM CICS Transaction Server for z/OS

Geliştiricilerin iş gereksinimlerine ve becerilerine en uygun olan dilleri ve araçları kullanarak uygulama yazmalarına ve uygulamaları modernize etmelerine olanak sağlayan IBM® CICS® Transaction Server for z/OS®, güçlü bir karma dilli uygulama sunucusuna dönüşmüştür. Desteklenen diller ve çerçeveler şunları içerir: Java® tabanlı OSGi, Springboot®, Jakarta® EE, Eclipse® MicroProfile, JavaScript ve TypeScript için Node.js® tabanlı çalıştırma zamanı ortamı, COBOL, C/C++ ve PL/I. CICS, yüksek işlemli iş yüklerini güvenli, güçlü ve uygun maliyetli bir ortamda desteklemek için uygulamaları ölçekleyebilir.

Ek bilgi edinin

CICS Transaction Gateway

Mobil dahil olmak üzere çeşitli istemcilerden CICS varlıklarına bağlanın.

Ek bilgi edinin