CICS OTTO ile 3270 veri akışlarını optimize edin

IBM® CICS® Online Transmission Time Optimizer for z/OS® (CICS OTTO), 3270 veri akışı optimizasyonu aracılığıyla kullanıcı üretkenliğini ve ağ kullanım oranını artırır. Her aygıt tipi için tüm kullanılabilir emirleri en uygun biçimde kullanarak desteklenen aygıtlara aktarılan karakter sayısını azaltır. Etkileşimli terminallerin ekran yerleşim düzenini bellekte tutarak yalnızca değişen verilerin aktarılmasını sağlar. CICS OTTO, aynı zamanda yanıt sürelerini iyileştirmek için bir iletişim hattı üzerinde bulunan aygıtlar arasındaki ve yerel denetleyicilere bağlı olan aygıtlar arasındaki çakışmayı azaltabilir.
IBM CICS Online Transmission Time Optimizer

Yinelenen verileri kaldırın

Yinelenen verileri belirleyin ve kaldırın, 3270 veri akışlarını dinamik bir biçimde sıkıştırın ve 3270 ağ kaynağı kullanım oranını artırın.

Optimizasyonu izleyin

İşlemlerini sürekli olarak izleyerek ve isteğe bağlı ilerleme raporlarını alarak CICS OTTO optimizasyonunun ortamınızda ne kadar etkili olduğunu görün.

Şeffaflığı ve görünürlüğü artırın

CICS OTTO'yu uygulamalara ve kullanıcılara şeffaf olacak şekilde çalıştırın. Operasyonel istatistikler görüntülenir ya da konsola yazılır ve denetimler ile ayarlar geçici ya da kalıcı olarak girilebilir.

CICS Online Transmission Time Optimizer for z/OS yazılımının özellikleri

  • Optimizasyon teknikleri
  • Terminaller ve modüller için hariç tutulanlar listesi
  • Terminaller ve modüller için seçim listesi
  • Kullanıcı çıkışları ile özelleştirilmiş denetim
  • Veri akışı hata ekranı
  • İzleme verilerinin görüntülenmesi
  • İşlem tanıtıcısı seçeneği
  • YARDIM işlevi