CICS Interdependency Analyzer for z/OS ürününün özellikleri

Kaynak ilişkisi verilerinin toplanması

Bilgileri günlük geliştirme ve operasyon süreçlerinizde kullanmak üzere analiz etmek amacıyla, bağımlılık, yakınlık ve komut akışı verilerinin otomatik olarak keşfedilmesini ve bir IBM Db2® veritabanında toplanmasını yönetin. Depolanan prosedürler performansı artırır, istatistiksel örnekleme ise bağımlılığa ilişkin iş yükünü azaltır. Ürün dahil olan eklenti, yakınlık analizi ve program ayrıntıları görünümü sunar ve örnekleme yöntemi, veri toplama ile bağlantılı iş yükünü azaltır.

CICS kaynağı ilişkilerine ilişkin öngörüler

Kapsamlı bir çevrimiçi veritabanı oluşturmak için CICS® Interdependency Analyzer toplama araçlarını yönetim rutininizin bir parçası olarak kullanın. Bir işlem, program, uygulama ya da hizmet tarafından kullanılan kaynaklara ilişkin daha iyi bir anlayış elde etmek için ürüne dahil olan eklentiyi kullanarak veritabanına erişebilirsiniz. CICS Interdependency Analyzer aynı zamanda, size bir CICS bulutundaki platformlar, bölgeler arası uygulamalar ve çok daha fazlası ile bağlantılı kaynak kullanımına ve bağımlılıklara ilişkin öngörüler sağlar.

İlişkiler içerisinde gezinme

IBM CICS Explorer® eklentisi ve yerleşik sorgular, görünümler ve görselleştirmeler sayesinde CICS kaynağı ilişkileri içerisinde kolaylıkla gezinin. Komut Akışı özelliği, bağlam geçişlerinin ayrıntılı analizi dahil olmak üzere, CICS işlemlerinin yürütülmesine ilişkin öngörüler sağlar. İlişkiler içerisinde gezinme ile ilgili diğer özellikler arasında, gerçek zamanlıya yakın ve tarayıcı program özniteliklerinin, platform bazında kaynak kullanımının ve bağımlılıklar ile Görev Kontrol Bloğunun (TCB), bölgenin ve uygulama anahtarlarının görselleştirilmesi yer alır.

Güçlü sorgu yönetimi

Uygulamaları bölgeler genelinde karşılaştırmak ya da bölgelerdeki tüm karşılıklı bağımlılıkları keşfetmek ve analiz etmek için toplanan veriler ile kullanabileceğiniz kapsamlı bir dizi SQL sorgusundan özelleştirilmiş sorgular oluşturmak ve bunları organize etmek amacıyla CICS Independency Analyzer eklentisini kullanın. Bu yetenekler, bir kalite güvence bölgesinden bir üretim bölgesine geçişin ardından bir uygulamanın gerektirdiği tüm kaynakların mevcut olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Veri toplama denetimi

Etkinleştirilmiş tüm CICS bölgelerindeki CICS Interdependency Analyzer toplayıcılarının durumunu, bir çevrimiçi arabirime sahip tek bir CICS terminalinden kontrol edin. Her bölge için seçenekleri tek bir denetim noktasından yapılandırın. Seçimi hızlandırmak için çok sayıda CICS bölgesinde veri toplamayı tek CINT komutu ile devreye alabilir, devreden çıkartabilir ya da duraklatabilirsiniz; bu da toplanacak kaynakların seçilmesi için yapılandırma menülerini kullanarak tüm CICS bölgelerini düzenlemeye duyulan gereksinimi ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

CICS Transaction Server V5.3 desteği

IBM CICS Interdependency Analyzer ürünü, CICS Transaction Server V5.3 ürününü destekler.

İlginizi çekebilecek diğer olanaklar

CICS Transaction Server ürün ailesindeki diğer ürünleri görün

IBM CICS Transaction Server for z/OS

z/OS için ölçeklenebilir işleme

Ek bilgi edinin

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

Ek bilgi edinin

IBM CICS Deployment Assistant for z/OS

Sistem yönetimini iyileştirmek için CICS uygulamalarını modelleyip otomatikleştirin

Ek bilgi edinin

IBM CICS Configuration Manager for z/OS

IBM CICS Configuration Manager for z/OS

Ek bilgi edinin