İşletmeniz için neler yapabilir

Apache® Spark™, çok hızlı ve büyük ölçekli veri işleme için optimize edilmiş, açık kaynaklı küme bilişim çerçevesidir. UC Berkeley'de AMPLab'de geliştirilen Apache Spark, veri etkileşimi karmaşıklığını azaltmaya, işleme hızını artırmaya ve güçlü zeka özellikleriyle iş açısından kritik uygulamaları geliştirmeye yardımcı olabilir. Kullanmaya başlamak için Kaynaklar bölümünün altında "IBM Cloud OpenPOWER'da Apache Bigtop hızlı başlangıç kılavuzu" adlı belgeye başvurun.

Daha Hızlı İnovasyon Gerçekleştirin

Apache Spark, gelişmiş, bellek içi bilişim motoru sayesinde, bazı iş yükleri için 100 kat Apache Hadoop performansı sağlar.

Kullanımı Kolay ve Güçlü

Apache Spark'ın Veri Akışı ve SQL programlama modelleri, makine öğrenimi ve grafik analitiğini kullanan uygulamaların oluşturulmasını önemli ölçüde kolaylaştıran MLlib ve GraphX tarafından desteklenir.

Açık teknoloji

OpenPOWER Foundation, Apache Spark iş yükleri için performansı optimize eden makine öğrenimi inovasyonu ve GPU, CAPI Flash, RDMA, FPGA hızlandırması sağlar

Bulutta güvenlik ve gizlilik

IBM Cloud olanaklarını kullanırken şirketiniz, güvenlik, gizlilik veya risk düzeylerinden ödün vermeden değişen iş gereksinimlerine hızla uyum sağlayabilir ve ölçeklendirme yapabilir. IBM Cloud güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu olanak, seçtiğiniz sürüme bağlı olarak aşağıdaki sektörel ve küresel uyumluluk standartlarını karşılamaktadır.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • ISO 27001
  • ISO 27017
  • ISO 27018
  • SOC2 Type 1 (SSAE 16)

Belirli bir olanağın sürümüne ilişkin uyumluluk ve sertifikasyonlar hakkında bilgi edinmek için Bulut Hizmetleri veri güvenliği ve gizliliği veri sayfaları kaynağına başvurun.