İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Customer Insight for Banking çözümü, hem kognitif analitik hem de sektöre özgü modeller ile bu modeller için sektöre özgü özelleştirmeler içeren gelişmiş, önceden oluşturulmuş tahmine dayalı analitik içerir. Aynı zamanda, önceden oluşturulmuş, sektöre özgü veri modelleri içerir ve iş kolu kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış kullanımı kolay kullanıcı arabirimleri ve role özgü gösterge panolarıyla birlikte sunulur. Çözüm, müşteri işlemlerinin, harcama davranışının ve yaşam olaylarının analiz edilmesi aracılığıyla müşteri segmentlerinde çok yüksek bir ayrıntı düzeyi ile ince ayarlamalar yapılmasına yardımcı olur.

Öngörüler Elde Edin

Kognitif analitik, müşterilere ve eğilimlerine ilişkin daha iyi öngörüler sağlıyor.

Olayları Öngörün

Harcama davranışları doğrultusunda tahmin edilen yaşamsal ve finansal olayları temel alan hedeflenmiş teklifler oluşturun.

Uygun Eylemi Tahmin Edin

Kognitif teknolojiler tarafından belirlendiği şekilde en uygun eylemi tahmin edin.

Müşteri Davranışını Şekillendirin

Beklenen harcama ve bunun finansal etkisi doğrultusunda müşteri tedavilerini proaktif biçimde şekillendirin.

Bulutta güvenlik ve gizlilik