İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Connections Compliance for Mail (daha önceki adıyla IBM SmartCloud Archive Essentials) uyumluluk ve e-keşif için verileri erişilemez hale getirmeden bulutta e-postaları arşivlemenizi sağlar.

Yasal ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayın

Rol atama ve devretme yeteneği dahil uyumluluk ve diğer e-keşif gereksinimleri için bulutta e-postaları yönetin.

Yönetimde üretkenlik

Tüm kullanıcılar genelinde e-posta arama, süzme, etiketleme ve alma işlemleri gerçekleştirin.

Kullanıcı üretkenliğini geliştirme

Son kullanıcıların arşivlenen e-postalara erişmesini ve bunları kurtarmasını sağlayın.

Bulutta güvenlik ve gizlilik