İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Case Manager on Cloud, insanların iş içeriğiyle etkileşime geçmesini sağlayan, gerçek zamanlı analitik yoluyla bağlamsal öngörü sunan ve işbirliği araçları ve esnek iş akışı sayesinde ekip çalışmasını geliştiren bir çözüm platformudur. Bir yandan yüksek riskli bir dünyada güvenlik ve uyumluluk gereksinimini dengelerken diğer yandan da bir kuruluşun iyi iş sonuçları için akıllı kararlar almasını sağlayan işletme genelinde çözümler oluşturmak için İşletme ve BT'nin birlikte çalışmasını sağlar.

Güvenli, ölçeklenebilir entegrasyon

Sektör lideri IBM içerik platformu üzerine kurulmuştur.

Daha iyi iş sonuçları elde edin

Analitik, iş içeriğine yönelik öngörü sunar, bunu bağlam içinde sunar ve daha iyi iş sonuçları sunmak için kalıp ve trendleri belirler.

İşbirliğine dayalı vaka yönetimi

Hızlı bir çözüm geliştirme ve devreye alma modeli, işletme ve BT personeline her zaman yaptıkları gibi vaka çözümlerinde işbirliği yapma ve değiştikçe bu çözümleri değiştirme yetkisi sunar.

Bulutta güvenlik ve gizlilik