Gelişmiş depolama yönetimi işiniz için ne yapabilir

IBM® Advanced Storage Management Suite, z/OS için özel, hibrit ya da bulut depolama dahil olmak üzere z/OS® depolama donanımı ve yazılımı kaynaklarını izlemeye ve yönetmeye ilişkin kapsamlı yetenekler sağlar. z/OS depolama kaynaklarınızı izleme, yönetme ve raporlama olanağı, kolaylaştırılmış ve birleşik görünümle zaman ve maliyetten tasarruf edin. Temel alt sistemlerin verimli tahsis, kontrol ve operasyon özelliğinden yararlanabilirsiniz. Depolamayla ilgili yüksek maliyetli kesintilerin önlenmesine yardımcı olan, zengin özelliklere sahip z/OS depolama kaynağı yönetim yazılımı grubuyla birlikte gönderilir ve uygulama kesinti süresini önlemek için çevrimiçiyken önemli yardımcı sistemleri yönetmenize ve sürdürmenize yardımcı olur.

Depolama kaynaklarını izleyin

Esnek raporlama, özelleştirilebilir akıllı uyarılar, ayrıntılı döküm ve sorunları kısa sürede çözecek otomatik yanıtlarla depolama kaynaklarını izleyin ve önemli z/OS depolama alt sistemlerini yönetin.

Depolama operasyonu performansını artırın

Depolama tahsisi kontrollerinin verimli bir şekilde işletilmesi sayesinde, z/OS depolama operasyonu performansını iyileştirin. Esnek, uygun maliyetli depolama için özel, hibrit ve genel bulut depolama ortamını kullanın.

Depolama sorunlarını belirleyin ve bunları önleyin

Depolama yetersizliği sorunlarını belirleyin ve problemlere yol açmadan önce çözüm için asıl nedeni keşfetmek üzere detaya inin. Sorunlara ortak yanıtlar otomatikleştirilebilir.

IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS özellikleri

  • Depolama kaynaklarını izleyin
  • Depolamayı optimize edin ve yönetin
  • Depolama sorunlarını giderin
  • Maliyetleri düşürün