İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Security Access Manager, web, mobil, IoT ve bulut teknolojilerini daha güvenle kullanmaya başlarken kullanıcılarınızın erişimini kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Sanal aygıtta veya donanım aygıtında ya da Docker ile konteynerli olarak şirket içinde devreye alınabilir. ISAM, riske dayalı erişim, tekli oturum açma, tümleşik erişim yönetimi denetimi, kimlik birleştirme ve mobil çok adımlı kimlik doğrulama yeteneğini kullanarak, kullanışlılık ile güvenlik arasında bir denge kurmanıza yardımcı olur. IBM Security Access Manager ile erişim yönetiminizin denetimini geri kazanın.

Mobil üretkenliğin önündeki engelleri kaldırın

IBM Security Access Manager’ın mobil çok adımlı kimlik doğrulama yeteneği IBM Verify ile mobil ortamda kaynaklara rahat ve güvenli erişim sağlayın.

Riske duyarlı kimlik doğrulaması sağlayın

Yüksek risk faktörlerini dinamik olarak değerlendirin ve kritik ve hassas varlıkları koruyun.

Tüm platformlarınıza erişimi yönetin

Bulut sisteminde, şirket içinde ve mobil aygıtta sık kullanılan uygulamalara özel bağlayıcılar oluşturun.

Temel Özellikler

  • Mobili Güvenle Benimseyin
  • Kimlik Birleştirme Oluşturun
  • Güçlü Kimlik Doğrulama Sağlayın
  • Office365'te parolasız oturum açma
  • Güvenlik ve kullanılırlık arasında denge sağlayın
  • Risk tabanlı kimlik doğrulamayı etkinleştirin

Ürün resimleri

Cloud Identity'ye bağlanın
Cloud Identity'ye bağlanın
Mobil Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirin
Mobil Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirin
Docker ile Çalıştırma
Docker ile Çalıştırma
Risk tabanlı kimlik doğrulama
Risk tabanlı kimlik doğrulama
Mobil push bildirimi
Mobil push bildirimi
Belirteç tabanlı kimlik doğrulama
Belirteç tabanlı kimlik doğrulama