AIOps ile sistem yönetimini basitleştirin

Şirketler BT operasyonlarını basitleştirmenin ve karmaşık sorunları hızla çözmenin yollarını arıyorlar. BT operasyonları için yapay zeka, potansiyel sorunları belirlemek, sorunları yalıtmak, temel nedenleri analiz etmek ve sorunları daha hızlı çözmek için aykırılıkları saptamaya ve analiz etmeye yardımcı olmak amacıyla otomasyon kullanır. Böylece, ekipler iş sonuçlarını elde etmeye odaklanabilirler.

Avantajlar

Yapay zeka birçok BT zorluğunu çözmek için kullanılabilir. BT operasyonları için yapay zekayı kullanma çalışmalarının başarılı olması için anabilgisayarın neden kritik olduğunu öğrenin.

Kesintileri azaltmak için olayları tahmin edin

Aykırılıkları proaktif olarak tespit etmek ve olayları tahmin etmek için hibrit uygulamaları ve altyapıyı izleyin.

Sorun saptamayı hızlandırın

Aykırılıkları analiz etmek, sorunları yalıtmak ve temel nedenleri belirlemek için bütün veri kaynaklarından yararlanın.

Müşteri etkisini en aza indirin

Daha hızlı olay çözümü için işbirliğini geliştirmek üzere otomasyon kullanın.

İzleyin ve tespit edin

Aykırılıkları tespit etmek için hibrit altyapıyı ve uygulamaları izleyin.

Full-stack izleme

IBM Z ortamlarının izlenmesini ve yönetimini tek bir araç kümesiyle basitleştirin.

Uygulama performansı

İşlem izlemeyi CICS, IMS, Db2 gibi temel z/OS altsistemlerine kadar genişleterek görüş netliği elde edin.

Aykırılıkları saptayın

Normal sistem davranışı için bir temel oluşturmak, operasyonel aykırılıkları proaktif olarak tespit etmek ve ortaya çıktıklarında operasyonu bilgilendirmek için makine öğrenimini kullanın.

Operasyonel içgörüleri keşfedin

Sorunları yalıtmak ve temel nedenleri belirlemek için aykırılıkları analiz edin.

Sorun çözmeyi hızlandırın

Sorun belirleme, yalıtma ve çözmeyi hızlandırmak için BT operasyonları ortamınızın durumuyla ilgili eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde edin.

Temel nedenleri belirleyin

Hibrit bulut uygulamasının temel neden analizini desteklemek için IBM Z ortamınızın ve bağımlılıklarının tam görünümünü elde edin.

BT'yi otomatikleştirin

Esneklik kazanmak için sorunlara ve aykırılıklara daha hızlı yanıt verin.

Operasyon ekibinizin iş yükünü azaltın

IBM Z genelindeki hem donanım hem de yazılım kaynaklarını kapsayan bir dizi sistem öğesini otomatikleştirin ve yönetin.

z/OS uygulamalarını otomatikleştirin

Birleşik iş akışı düzenlemesi aracılığıyla geliştirme ve operasyon otomasyonu sağlamak için Ansible for IBM Z'den yararlanın.

Bulutu güvenli bir şekilde otomatikleştirin

İş yükleriniz nerede çalışırsa çalışsın, tek bir denetim noktasından devreye alın, yönetin ve idare edin.

Sistem yönetimine yönelik hizmetler

IBM, BT çözümlerinizi tasarlamanıza, oluşturmanıza ve uygulamanıza yardımcı olabilir.

Sistem yönetimi başarı öyküleri

Kaynaklar

BT Operasyonlarını otomatikleştirin

IBM Z üzerinde OpenShift® ve Ansible ile uygulama taşınabilirliğini ve devreye almayı kolaylaştırın.

AIOps yolculuğu

AIOps'u parçalar ya da silolar halinde başarıyla kullanamazsınız. İş süreçlerine ve iş akışlarına odaklı bütünsel bir yaklaşım kullanın.

IBM Z yazılımlarını deneyin

Uygulamalı denemeniz, 3 günlük bir süre için (hafta sonları da dahil olmak üzere) 2 saat içinde ücretsiz olarak sağlanır ve kurulum gerektirmez.

Sonraki adımlar