Gerçek zamanlı olarak doğru kişiye doğru öngörüleri sağlayın

Pazarın önde gelen işletmeleri, yönettikleri büyük veri havuzunu temel alarak akıllı, hızlı kararlar alma yeteneklerine göre tanımlanır. Bu veri yoğunluğunda yeni gelir akışlarını belirlemenize, müşteri deneyimlerini iyileştirmenize ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olabilecek, işiniz ve müşterileriniz hakkında dönüşüm yaratacak öngörüler gizlidir. IBM, analitik odaklı bir işletmeye geçişinizi kolaylaştıracak, fiziksel ve yazılım tanımlı altyapı ve yazılım uygulamaları portföyü sunar.

Veri hacmi iki yılda bir neredeyse ikiye katlanıyor.

90%

dünyadaki verilerin %90'ı son 2 yılda oluşturuldu

2.5+

her gün 2.5+ exabayt veri oluşturuluyor

Kurumsal verilerinizin değerini açığa çıkaracak yapı taşları

Verilerin kuruluş genelinde daha yüksek hacimlerde, daha zengin çeşitlilikte ve daha fazla yerde bulunması nedeniyle hızlı ve eyleme dönüştürülebilir öngörü elde etmek her geçen gün daha zorlaşıyor. Bu, çoklu bulutlu ortamların karmaşıklığıyla birlikte veri yönetimi ve bütünleştirmeyi daha zorlayıcı hale getiriyor. IBM büyük veri çözümleri, bu zorlukların üstesinden gelmenize ve verilerinizi kullanarak rekabet üstünlüğü kazanmanızı yardımcı oluyor.

Öngörüleri hızlandıracak bilişim performansı

Büyük veri kümelerinin hızlı ve verimli bir şekilde analiz edilmesi, olağanüstü işlem gücü ve yüksek veri işlem hacmi gerektirir; IBM sunucuları ve IBM Z® anabilgisayarları size bu yetenekleri sunar.

Analitiğin geleceği için hazır olun

IBM Power Systems™ sunucuları, bulutta ya da şirket içi ortamlarda veri yoğunluklu iş yüklerini kolaylıkla çözümlemek için ölçeklenebilir büyük bir veri analitiği platformu sunar.

Öngörüleri oluştuğu anda yakalayın

Anabilgisayar üzerinde gerçek zamanlı analitiği çalıştırarak işlemsel, operasyonel ve diğer kurumsal verileri gelir fırsatlarına dönüştürün.

Kurumsal düzeyde veri hizmeti deneyimi

Analitiği verilerinizin bulunduğu aynı güçlü, güvenli sistem üzerinde çalıştırın. IBM LinuxONE™ tek bir doğruluk kaynağından öngörü elde edilmesini hızlandırır.

Verileriniz için tasarlanmış depolama altyapısı

Veri türleri ve kaynaklarının artan hacmi ve çeşitliliğini yönetmek için esnek depolama altyapısı ve yazılımlarına ihtiyaç var.

Verimliliği artırmak için depolamayı birleştirin

Hortonworks onaylı IBM Elastic Storage Server(ESS) , Apache Hadoop, Spark ve diğer analitik iş yüklerine yönelik olarak kuruluş genelindeki heterojen verilere erişmek, bunları birleştirmek ve yönetmek için gereken depolama performansını ve esnekliği sunar. ESS, tümü flash depolama, IBM Spectrum Scale™ yazılımı ve IBM Power sunucularının birleşimini kullanır.

Kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanın

IBM Spectrum Conductor™ ve IBM Spectrum Symphony® ile karmaşık, dağıtılmış büyük veri ve analitik iş yüklerini kontrol edin. Bu uygulamalar, kaynak kullanımını optimize ederek, hesaplama kaynaklarını gruplayarak öngörü elde etme sürecini hızlandırır ve güvenli, çok kullanıcılı yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ortamları kurup yönetmenizi sağlar.

Kaynaklar

Kognitif içerik analitiğiyle verileri gelire dönüştürmenin 5 yolu

Günlük iş gereksinimleri ve uzun vadeli karar alma süreci için veri analizi sürecini sorunsuz hale getirerek kuruluşunuz genelinde performansı iyileştirin.

Spark for Dummies

Büyük verinin bugünkü durumunu ve Spark'ın büyük veriyle etkileşim ve büyük veriden değer elde etme yöntemlerinizi nasıl düzenleyebileceğini ve kolaylaştırabileceğini öğrenin.

Hızlı veri yönetimi işletmenizin geleceği için neden önemli?

Forrester ve IBM, olay odaklı iş uygulamalarına ait yeni dalganın merkezindeki iş ve teknoloji dünyasına yön veren faktörleri tartışıyor.

Bizi arayın: +902123171920 | Öncelik kodu: IBM Systems

Bizi ziyaret edin:

Bizi ziyaret edin: