Think 2021'nin En İyileri

Müşteri deneyimlerini dönüştürme ve yapay zeka çözümlerinden yararlanma konusunda kapsamlı tartışmaların yer aldığı oturumları keşfedin

Sigortacılıkta müşteri yolculuğu

Sigortacılıkta müşteri deneyimi, mevcut pandeminin ışığında yeni nüans katmanlarının da eklenmesiyle dinamikliğini sürdürüyor. Sigortacılar, sadece müşterilerinin takvimlerindeki bir yıllık yenileme hatırlatması veya acil durumda yapacakları telaşlı bir telefon görüşmesi olmayı değil, onların hayatlarının bir parçacı olmayı amaçlıyorlar. Düzenli müşteri katılımına yönelik dönüşüm odaklı çalışmalar ve yeniden tasarlanmış çok kanallı deneyimler için artık teknolojiden yararlanılabilir. Ancak müşteri deneyimi sadece başlangıçtır. Kalabalıkta öne çıkmak için başarılı sigorta şirketlerinin, sigortacıların sorunlu noktalarını gerçek zamanlı olarak ele alarak, poliçe sahibinin günlük hayatında bir yol arkadaşı ve destekleyici olmaları gerekiyor. Yeni büyüme fırsatlarını ortaya çıkarmak, daha iyi bağlantılar kurmak ve müşterileri elde tutmak için becerilerin, süreçlerin, teknolojilerin ve sigorta kültürünün yeniden tasarlanması gerekiyor. Gerçek anlamda bir müşteri merkezliliği elde etmek için, müşterilerin gözlerinde sigortacılık sektörünü dönüştürmek üzere kapsamlı bir dijital dönüşüm gerekli.

Avantajlar

Müşteri memnuniyetini artırın

%84

Sigorta şirketlerinin %84'ü, yapay zekayı planlamak ve uygulamak için birincil itici güç olarak müşteri memnuniyetini gösteriyor.

Güveni artırın

%37

Müşterilerin %37'si kendi sigortacısına güveniyor. Daha iyi müşteri ilişkileri için müşteri beklentilerinin nasıl aşılacağını görün.

Müşterileri elde tutma oranını artırın

%42

Müşterilerin %42'si iyi hizmet sağlama konusunda sigortacısına güvenebileceğini düşünüyor. Tüm temas noktalarında müşteri bağlılığını artırın.

Sigortacılıkta müşteri deneyimi başarı öyküleri

Yapay zeka destekli sanal asistan

Allianz Taiwan Life Insurance Co. Ltd. firmasının sanal asistanı Allie, müşterilerle tıpkı insanlar gibi bağlantı kuruyor.

Müşteri memnuniyetini artırıyor

AvivaSa, satış hareketliliğini ve müşteri bağlılığını iyileştirmek için işletme maliyetlerinin ve zamanının, dijital dönüşüm tarafından belirlemesine izin veriyor.

Göz kamaştırıcı sonuçlar elde ediyor

PBM Personal Business Machine AG, IBM teknolojilerinden yardım alarak müşteri geribildirimi yanıt hızlarını %60'a varan oranda artırıyor.

Sigortacılıkta olağanüstü müşterisi deneyimleri aracılığıyla işinizi dönüştürmenize yardımcı olacak çözümleri keşfedin. Bir IBM temsilcisiyle konuşun.