IBM'in, HFS'nin 2020 Triple-A Trifecta Services raporunda neden önde gelen bir lider olarak gösterildiğini öğrenin

Genel Bakış

Finans organizasyonunuzu dönüştürün

Akıllı kararlar için gerekli bilgileri sağlayabilecek derin içgörüleri açığa çıkarmak amacıyla verileri bulma, ilişkilendirme ve analiz etme yeteneğine sahip akıllı iş akışları aracılığıyla finans süreçlerinin verimliliğinin artırılmasından akıllı işlevler yaratılmasına kadar finans kuruluşlarının dönüştürülmesine yardımcı oluyoruz. Uçtan uca süreçler için danışmanlık ve yönetim sağlamak amacıyla müşterilerle işbirliği yapıyoruz.

Avantajlar

İşletim maliyetlerini azaltın

 IBM'in çerçevesiyle operasyonel üretkenliği artırmak için fırsatları belirleyin.

İş değerini artırın

 Tahmin doğruluğunu ve nakit tahsilatlarını iyileştirmek için verilerden ve teknolojilerden yararlanın.

Yasal düzenlemelere uyumluluğu artırın

Riskleri izleyen ve azaltan akıllı iş akışlarıyla zamanında yapılan ödemeleri artırın.

Finans danışmanlığı hizmetleri

Finans danışmanlığı

IBM Services®, paylaşılan hizmetler için dijital finans hedefleri yaratıyor. Gerçek anlamda kurumsal dönüşüm yaratmak için yeni teknolojilerden yararlanan özelleştirilmiş bir Mükemmellik Merkezi (CoE) dahilinde çalışıyoruz. IBM Garage metodolojimizle desteklenen müşteriler ve IBM uzmanları, yeni çalışma biçimleri yaratmak üzere türünün ilk örneği olan stratejiler ve çözümler geliştirmek amacıyla birlikte çalışıyorlar.

Fırsattan tahsilata

Fırsattan tahsilata akıllı iş akışları, müşteri deneyimlerinizi iyileştirir, işletme sermayenizi optimize eder ve gelirler ile nakit akışına ilişkin gerçek zamanlı görünürlük ve uçtan uca yönetim sağlar. IBM'in fırsattan tahsilata çözümü, stratejik uçtan uca iş değerine olanak sağlanması amacıyla satış süreci çapında tam müşteri görünürlüğüyle bir akıllı üretim hattı hızlandırıcısına benzer şekilde işler.

Kayıttan analize

Kayıttan analize akıllı iş akışları, finansal raporlamada kapatma döngüsünü optimize ederken ve riski azaltırken aynı zamanda iyileştirilmiş kontrollere, artırılmış tahmin doğruluğuna ve optimum finansal yatırım kararlarına olanak sağlayabilir. Akıllı iş akışı, finans kuruluşu için sürekli kapatmaya olanak sağlayan radikal biçimde basitleştirilmiş, birleşik uçtan uca bir deneyim sunar.

Kaynak sağlamadan ödemeye (S2P)

Çok sayıda bilgisayar ekranına bakan kadın

Kaynak sağlamadan ödemeye akıllı iş akışları, süreçleri dijitalleştirmek, içgörü ve kaynak sağlama istihbaratı sunmak ve kullanıcı deneyimini yükseltmek için hızla yaygınlaşan teknolojilerden yararlanır ve maksimum düzeyde tasarruf ve büyüme elde edilmesini sağlar. Kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü, özelleştirilmiş eğitim ve mikro hizmetler için etkinleştirilmiş bir mimari sunuyoruz.

Başarı öyküleri

Volkswagen elektrikli bir geleceğe hazırlanıyor

Volkswagen Sachsen, finansal süreçlerini standartlaştırmasına ve hızlandırmasına yardımcı olması için SAP S/4HANA'yı devreye almak amacıyla IBM Services ile birlikte çalıştı.

Generali finansal iş akışlarını optimize ediyor

Generali, finans dönüşümü yolculuğunun bir parçası olarak gerçek zamanlı veri akışını artırmak ve odak noktasını raporlama ve uzlaştırmadan analize doğru kaydırmak istiyordu.

IBM iş süreçlerini baştan yaratıyor

IBM, müşterilerin satın alma ve satıcıların satış yapma biçimini baştan yaratan, eski süreçlere ve silolar halindeki iletişimlere çözüm getiren bir finans çözümü oluşturdu.

Kaynaklar

Hız, çeviklik ve direnç için stratejik otomasyon

Müşteri hizmetlerini iyileştiren, çalışanların anlamlı işlere daha fazla zaman ayırabilmek üzere serbest kalmalarını sağlayan ve büyümeyi artıran süreçleri otomatikleştirmek için yeni teknolojilerden yararlanın.

COVID-19 sonrası dünyada BCP sağlamanın gereklilikleri

Şirketinizin iş sürekliliği planlaması (BCP) direncini artırmak ve gelecekte dinamik hizmet sağlamayı garanti etmek için 4E yaklaşımını keşfedin.

Kognitif kuruluşun evriminde finansın oynadığı kritik rol

Günümüzün yükselen teknolojilerinin neden olduğu zorlukların ve ortaya çıkardığı fırsatların benimsenmesinde üst düzey finans yöneticilerinin nasıl öncü roller oynadığını keşfedin.

İlgili çözümler