Genel bakış

Sektörünüzdeki hızlı değişime nasıl ayak uyduruyorsunuz?

Maliyet verimliliğini yükseltmek, üretkenliği artırmak ve inovasyon fırsatları yaratmak için hibrit bulut stratejisinde işle ilgili yeni işletim modellerini destekleyerek. BT liderleri, kendi istedikleri platform(lar)da iyileştirilmiş yatırım getirisi elde etmek üzere uygulamaları modernize etmek, bulut tabanlı uygulamalar oluşturmak ve bunları uygun ölçekte güvenli bir şekilde yönetmek amacıyla yapay zeka gibi mimari esnekliğe ve hızlı ve büyük teknolojilere gereksinim duyuyorlar. IBM, çeviklik sağlamak ve büyümeyi teşvik etmek için Red Hat ve dominant hiper ölçekleyiciler ile özel ortaklıklara sahiptir.

Avantajlar

Uygulama maliyetlerini düşürün ve yatırım getirisini artırın

Hibrit bulut yaklaşımıyla büyüme için iş modelinizi dönüştürün, böylece yapay zeka ve otomasyon sayesinde uygulama maliyetlerini düşürün ve yatırım getirisini artırın

Uygulamalarınızı modernize edin ve yönetin

Geliştirilmiş denetim ve görünürlük, güvenlik ve mevzuat uyumluluğu ile uygulamalarınızı istediğiniz platformda sürekli olarak modernize edin ve yönetin. 

Yeni çalışma yöntemlerini benimseyin ve inovasyonu uygun ölçekte sağlayın

Kapsamlı işbirliği sayesinde ekiplerinizin yeniden ve daha fazla beceri edinmesine yardımcı olarak dahili uzmanlık boşluklarını gidermek üzere sizinle yakın bir şekilde birlikte çalışıyor ve böylece başarılı fikirleri pilot uygulamadan kurumsal ölçekteki kullanım yöntemlerine dönüştürmek için inovasyon gerçekleştirmenizi sağlıyoruz.

Yeteneklerimizi güçlendiriyoruz

Nordcloud ile hibrit bulut büyümesini geliştiriyoruz

Buluta geçiş ve dönüşüm yetenekleri aracılığıyla işinizi güçlendirin.

Taos ile hibrit bulut danışmanlığı

Derin uzmanlığı, genel bulut ortaklıkları ve yenilikçi çözümleriyle küresel hibrit bulut kullanımını nasıl teşvik edeceğini keşfedin.

TruQua ile dijital dönüşümü teşvik ediyoruz

Hibrit bulut büyümesi gündemini güçlendirirken IBM'in SAP ile finansal iş akışı uzmanlığını nasıl sağladığını öğrenin.

Başlangıç yapmak için bizimle görüşün

Bulut yolculuğunuzda nerede olursanız olun size yardımcı olabiliriz.