IBM bir Lider olarak gösterildi

Forrester Wave™: Çok Modlu Tahmine Dayalı Analitik ve Makine Öğrenmesi, 2020 3. Çeyrek raporunda nedenini öğrenin.

Genel bakış

Yapay zeka model risk yönetimi nedir?

Federal Reserve and Office of the Comptroller of the Currency kılavuzunun SR Letter 11-7 bölümü (bağlantı IBM dışındadır), bir modeli "...girilen verileri nicel tahminlere dönüştürmek adına istatistiki, ekonomik, mali ya da matematiksel teorileri, teknikleri ve varsayımları uygulayan nicel bir yöntem, sistem ya da yaklaşım" olarak tanımlar. Model riski, nicel bilgileri tahmin etmek ve ölçmek için bir model kullanıldığında, ancak model yeterli düzeyde performans göstermediğinde ortaya çıkabilir. Düşük model performansı, olumsuz sonuçlara yol açabilir ve önemli operasyonel kayıplara neden olabilir. Model risk yönetimini bir modern bilgi mimarisinde uygulamak size şu konularda yardımcı olur:

  • Mevzuata uygunluğu ve diğer risk hedeflerini karşılamaya yardımcı olacak şekilde hızlanma.
  • Birden fazla bulut genelinde model doğrulamanın basitleştirilmesi.
  • Modellerin ve verilerin neredeyse her yerde çalışmasından faydalanma.

Daha fazla bilgi edinin

Model risk yönetimini basitleştirmenin beş yolu

Özel testler ve eşikler ile model uyumluluğunu geliştirme.

Pod yayını: Yapay zeka üzerinde KPMG-IBM

Yapay zeka uzmanlarının yapay zeka çağında yönetişimin dijitalleşmesine ilişkin tartışmasını dinleyin.

Ürün resimleri

Risk modeli değerlendirmeleri

Eşitlik, kalite ve sapma ölçümlerinin de yer aldığı risk modeli değerlendirmelerini gösteren ekran görüntüsü.

Risk modeli değerlendirmeleri

Eşitlik, kalite ve sapma ölçümlerini gösterin. Özel eşiklerin altındaki modelleri işaretleyin. Ayrıntılara inin.

Eşitlik

Kredi riski modeli için eşitlik metriğinin ayrıntılarını gösteren ekran görüntüsü

Eşitlik

Model geçerlilik denetimini yapılandırın ve gerçekleştirin. Model eşitliğini de içeren test modeli ölçümleri.

Model karşılaştırması

İki modelin eşitlik ve kaliteye göre karşılaştırılmasını gösteren ekran görüntüsü

Model karşılaştırması

Model test sonuçlarını karşılaştırın. Daha etkili modeller geliştirmeyi seçin ve hızlandırın.

Ölçüm özeti

Kredi riski modeline ilişkin ölçüm ayrıntılarını gösteren ekran görüntüsü

Ölçüm özeti

PDF'de otomatik olarak bir olgu sayfası oluşturun. Model ayrıntılarını, ilgili verileri ve test sonuçlarını özetleyin.

Açıklanabilir yapay zekayla çalışmaya başlayın

IBM Watson Studio'da model izlemeyi ve model yönetimini keşfedin.