Watson Natural Language Understanding'i benzersiz yapan nedir?

Kategoriler

Beş düzeyli bir sınıflandırma sıradüzeni kullanarak içeriğinizi kategorilere ayırın.

Kavramlar

Metinde doğrudan gönderme yapılmayan üst düzey kavramları belirleyin.

Duygular

Belirli hedef sözcük öbekleriyle ya da belgenin tamamı tarafından iletilen duyguyu analiz edin.

Varlıklar

İçeriğinizde sözü edilen kişileri, yerleri, olayları ve diğer varlık tiplerini bulun.

Anahtar kelimeler

İlgili anahtar sözcükler için içeriğinizde arama yapın.

Meta veri

HTML ve URL girişi için web sayfasının yazarı, sayfa başlığı ve yayın tarihi bilgilerini edinin.

İlişkiler

İki varlık ilişkili olduğunda farkedin ve ilişki tipini tanımlamayın.

Semantik Rol

Cümleleri konu-eylem-nesne biçiminde ayrıştırın ve bir eylemin öznesi veya nesnesi olan varlıkları ve anahtar sözcükleri belirleyin.

Duygu

Belirli hedef sözcük öbeklerine yönelik duyguyu ve belgenin duyarlılığını analiz edin.

Özel Modeller

Watson Knowledge Studio ile etki alanınız için benzersiz olan özel varlıkları ve ilişkileri belirleyin.

Watson Natural Language Understanding ile çalışmaya başlayın

Birkaç dakika içinde Watson Natural Language Understanding ile çalışmaya başlayın