Sık sorulan sorular

Sanal özel bulut (VPC) nedir?

Sanal özel bulut (VPC), kuruluşların paylaşılan bir genel bulut altyapısında kendi özel bulut benzeri bilgi işlem ortamlarını oluşturmalarına imkan tanıyan bir genel bulut olanağıdır. VPC, kuruluşlara diğer tüm genel bulut kiracılarından mantıksal olarak yalıtılmış bir sanal ağ tanımlama ve bunu denetleme yeteneği vererek, genel bulut üzerinde güvenlik yönünden zengin, özel bir alan oluşturur.

VPC'nin avantajları nelerdir?

VPC, sanal ağınızın boyutunu kontrol altında tutmanıza ve bulut kaynaklarını işletmeniz ihtiyaç duydukça devreye almanıza yardımcı olabilir. Yedek kaynaklar ve hataya karşı son derece toleranslı erişilebilirlik bölgesi mimarileriyle desteklenir. VPC mantıksal olarak yalıtılmış bir ağ olduğundan, verileriniz ve uygulamalarınız bulut sağlayıcının diğer müşterilerinin verileri ve uygulamalarıyla karışmaz ya da bunlarla alan paylaşımı yapmaz. Son olarak VPC, donanım maliyetleri ve emek süresinden tasarruf elde etmenize yardımcı olur.

VPC'nin iş için sunduğu avantajlar nelerdir?

VPC, iş gereksinimlerinizdeki değişikliklere uyum sağlarken işletmenizin esnek bir şekilde büyümesini destekler. Dijital bir dünyada, müşteriler yaklaşık %100'lük çalışma süresi beklerler. VPC ortamlarının yüksek düzey erişilebilirliği bu hedefi destekler. VPC'ler, eşgörünüm düzeyinde, alt ağ düzeyinde ya da her iki düzeyde yüksek güvenlik seviyeleri sağlayarak tüm veri yaşam döngüsü boyunca riskleri azaltır. Şirket içindeki BT ekibiniz üzerinde daha az talep ve daha düşük maliyetler olması sayesinde çalışmalarınızı iş inovasyonuna odaklayabilirsiniz.

VPC ne kadar güvenlidir?

VPC'ler, geleneksel veri merkezlerinde barındırılan kaynaklara erişimi denetleyen güvenlik özelliklerinin sanallaştırılmış replikalarını oluşturarak, yüksek güvenlik seviyelerine ulaşır. Genel bulutun mantıksal olarak yalıtılmış kısımlarında sanal ağlar tanımlayabilirsiniz. Hangi IP adreslerinin hangi kaynaklara erişebileceğini kontrol edebilirsiniz.

Erişim denetimi listeleri (ACL), VPC'nizdeki belirli bir alt ağa kimlerin erişebileceğini sınırlayan kurallardan oluşur. ACL, alt ağa erişim izni verilen IP adresleri ya da uygulamalar kümesini tanımlar.

Birden çok alt ağda yer alabilen kaynak grupları yaratabilir ve bunlara tek tip erişim kuralları atayabilirsiniz. Güvenlik grupları sanal güvenlik duvarları gibi davranarak bulundukları alt ağdan bağımsız olarak sanal sunucularınızın trafik akışını denetler.

VPC'mi diğer IBM Cloud iş yüklerime bağlayabilir miyim?

Evet. Her bölgedeki tek bir VPC'den IBM® Cloud klasik altyapınıza erişim ayarlayabilirsiniz.

Klasik altyapıya erişim nasıl ayarlanır?

Bir alt ağ yaratıldıktan sonra boyutu değiştirilebilir mi?

Hayır. Bir alt ağ yaratıldıktan sonra boyutu yeniden ayarlanamaz.

VPC adının karakter sayısındaki sınır nedir?

Şu anda sınır 100'dür. Bu sınır aşılırsa "iç hata" iletisi alabilirsiniz.

VPC kaynağımın adı bir sayıyla başlayabilir mi?

Hayır. Ad sayılar içerebilir, ancak bir harfle başlamalıdır.

VPC kaynak adında kullanabileceğim karakterlere ilişkin kısıtlamalar var mı?

Evet. Kullanıcı arayüzü art arda çift tire, alt çizgi ve noktaların sanal sunucu eşgörünümü (VSI) adının bir parçası olmasını engeller.

Bir paket ağ geçidinin yaratılması sırasında, kayan IP adresini ayırmam gerekiyor mu?

Mevcut bir kayan IP adresi belirtilmezse API, genel ağ geçidi ile birlikte otomatik olarak bir kayan IP adresi oluşturur. Kayan IP adresiniz, tüm kayan IP adreslerini sorguladığınızda görünecektir.

Bir VPC için alan başına yalnızca tek bir genel ağ geçidi olması gerektiği kuralını uygulayan nedir?

Bu sınırı, VPC API hizmeti uyguluyor.

Bir VPC'nin bulut kaynağı adını (CRN) nasıl edinebilirim?

Bir VPC'nin bulut kaynağı adını edinmek için IBM Cloud konsolundan Menu > Resource list (Menü > Kaynak listesi) seçeneklerini tıklayın. VPC'lerinizi listelemek için VPC Infrastructure (VPC Altyapısı) öğesini genişletin. Bir VPC seçin ve ayrıntılarını görüntülemek için Status (Durum) öğesini tıklayın. Simgeyi kullanarak Bulut Kaynağı Adını kopyalayın ve gereken yere yapıştırın.