SQL Query nedir?

IBM SQL Query, ANSI SQL kullanılarak IBM Cloud Object Storage'da saklanan dikdörtgenel verilerin analizi için durum bilgisiz bir SQL hizmetidir. SQL Query şu anda beta sürümündedir ve CSV, JSON ve Parquet dosyalarının sorgulanmasını destekler. Beta sırasında SQL Query kullanımı için herhangi bir ücret yoktur.

SQL Query'yi nasıl kullanmaya başlarım?

SQL Query'yi kullanmak için sorgularınızın sonuçlar grubunu depolamak için bir IBM Cloud Object Store hesabına ihtiyacınız olur.

Başlamak için bu adımları izleyin:

1. IBM Cloud Object Storage'a erişim sağlayın. 

2. Bir IBM Cloud SQL Query eşgörünümüne erişim sağlayın. 

3. Erişim sağlanan SQL Query Instance'ın sol bölmesinde Yönet'i tıklatın.

4. SQL Query kullanıcı arabirimini açın.

5. Cloud Object Storage hedefiniz otomatik olarak görünür.

Örnek veri kümemiz veya kendi verileriniz için sorguları göndermeye artık hazırsınız.

SQL Query IBM Cloud Object Storage'ı içeriyor mu yoksa kendi IBM Cloud Object Storage'ımı getirmem mi gerekiyor?

Kendi IBM Cloud Object Storage hesaplarınızı getirmeniz gerekir ve SQL Query maliyetlerinizin yanı sıra IBM Cloud Object Storage hesabınızda oluşacak maliyetlerden de siz sorumlusunuz.

1. SQL Query, veri hacimlerinizdeki verileri tarar.

  • Verileriniz SQL Query için salt okunur.

  • SQL Query, taranan verileri içeren birimde ekleme ya da silme işlemi yapmaz.

2. SQL Query, sonuçları belirttiğiniz IBM Cloud Object Storage bölmenizdeki yeni dosyalara yazar.

  • SQL Query kullanımı, IBM Cloud Object Storage kullanımınızı ve aylık faturanızı artırır.

  • Müşteriler, artık IBM Cloud Object Storage'da tutmak istemedikleri birimleri silmekle sorumludurlar.

IBM Cloud SQL Query'yi ne destekler?

IBM Cloud SQL Query, Apache Spark temeline dayalı oluşturulmuş ve sorgularınızı yürütmek için Spark SQL'i kulllanır. Sorgularınızı kullanıcı arabirimi veya REST API üzerinden gönderebilirsiniz.

IBM SQL Query IBM Watson Knowledge Catalog ile birlikte çalışıyor mu?

IBM Cloud SQL Query henüz Watson Knowledge Catalog ile bütünleştirilmemiştir. Ancak, müşterilerin katalogta kayıtlı referans veri varlıklarının yanı sıra katalogta sorguları, meta verileri, veri kümelerini yayınlayabilmesi için bu entegrasyon öncelik listemizde en üst sıradadır.

SQL Query hangi IBM Cloud bölgelerinde kullanılabilir?

Beta sürümü sırasında, SQL Query yalnızca IBM Cloud'un Dallas bölmesinde bulunur. Betadan sonra SQL Query, dünyanın her yerinde kullanılabilecek.

IBM SQL Query erişimi nasıl denetlenir?

IBM Cloud SQL Query, IBM Identity and Access Management ilkelerini kullanarak size verilerinize erişim kontrolünü sunar.

IBM SQL Query yüksek kullanılabilirliğe sahip midir?

IBM Cloud SQL Query, hata toleranslı ve üst düzeyde kullanılabilir olacak şekilde tasarlandı. IBM Cloud Hizmet Seviyesi Sözleşmesi'ni destekler.

IBM SQL Query nasıl fiyatlandırılır?

IBM Cloud SQL Query şu anda IBM Cloud'da beta hizmeti olarak herkes tarafından kullanılabilir. Beta sürümü sırasında SQL Query kullanımı ücretsizdir. Beta sürümü sonunda, her ay taratılan veri miktarına göre sorgu başına fiyatlandırılırsınız. Başarısız olan sorgular için ücret talep edilmez, ancak taranan veri miktarına göre iptal edilen sorgular için faturalandırılırsınız.

Başarısız sorgular için ücretlendirme nasıl olur?

IBM SQL Query başarısız sorgular için sizden ücret almaz.

İptal edilen sorgular için benden ücret alınacak mı?

Bir sorguyu iptal ederseniz, yalnızca sorguyu iptal ettiğiniz noktaya kadar taratılan verilerin ücreti sizden alınır.

IBM SQL Query ile ilişkili başka bir şey için ücret talep edilir mi?

SQL Query için ek ücret yoktur. IBM Cloud Object Storage içinde saklanan verilerin ücreti olur. SQL Query kullanımı, IBM Cloud Object Storage kullanımınızı ve aylık faturanızı artırır. Artık IBM Cloud Object Storage'ta tutmak istemediğiniz birimlerin silinmesinden siz sorumlusunuz.

IBM Cloud SQL Query hizmetinden yararlanmaya başlayın

IBM Cloud Object Storage içinde depolanan verileri hızlı ve kolay bir biçimde analiz etmek için sunucusuz, interaktif sorgulama hizmeti olan IBM Cloud SQL Query hizmetinden yararlanmaya başlayın.